Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
Bydgoszcz
69 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 78676

Warunki pracy

Praca na tym stanowisku ma charakter biurowo-inspekcyjny i związana jest bezpośrednio z sezonowością pracy w rolnictwie. Inspekcje przeprowadza się w różnych warunkach pogodowych, od wiosny do późnej jesieni (w terenie - na polach, u rolników, u przedsiębiorców, w magazynach, itp.). Praca wymaga kierowania samochodem służbowym, dobrego stanu zdrowia, w tym szczególnie sprawności ruchowej niezbędnej przy pobieraniu prób. Występuje wysiłek fizyczny (pobieranie, przenoszenie prób, chodzenie po polach). W siedzibie oddziału praca ma charakter typowo biurowy z wykorzystaniem komputera, telefonu, faksu, skanera, kserokopiarki.

Zakres zadań

 • prowadzi lustracje upraw i dokonuje ocen stanu zagrożenia w przypadku wystąpienia organizmów szkodliwych,
 • przeprowadza kontrole podmiotów wpisanych do rejestru w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • pobiera próby do badań laboratoryjnych oraz przeprowadza badania makroskopowe roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność organizmów szkodliwych,
 • przyjmuje wnioski o wpis do rejestru jak wyżej i prowadzi ten rejestr,
 • przeprowadza kontrole zabiegów oczyszczania, odkażania i przerobu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów,
 • przygotowuje dokumenty do wydania decyzji administracyjnych i tytułów egzekucyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i ustawy o agrofagach,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność kierowania samochodem osobowym - pr. jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znjomość postępowania administracyjnego,
 • Znjomość zagadnień fitosanitarnych,
 • Spcjalizacja z zakresu ochrony roślin.