Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Opole
53 dni temu
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 79016

Warunki pracy


 • Kontakty zewnętrzne z klientami w sprawach paszportowych.

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).

 • Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 • Zagrożenie korupcją.

 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych.

 • Permamentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy

Zakres zadań

 • 1. Obsługuje klientów Oddziału Paszportów w zakresie przyjmowania wniosków o wydanie dokumentów paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych;
 • a) ustala tożsamość osoby wnioskującej i sprawdza wniosek pod względem formalnym,
 • b) przetwarza dane osobowe w Paszportowym Systemie Obsługi Obywateli,
 • c) przyjmuje i weryfikuje dodatkowe dokumenty niezbędne do wydania paszportu, weryfikuje tożsamość rodzica / opiekuna prawnego,
 • d) pobiera i wprowadza dane biometryczne do systemu PS2O, przetwarza w systemie PS2O dane o paszportach utraconych i wymienianych, sprawdza w Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych,
 • e) weryfikuje dane osobowe i biometryczne zawarte w paszporcie z danymi w systemie paszportowym, anuluje paszporty przekładane przez klientów i potwierdza status wydania paszportu,
 • 2. Prowadzi depozyt dokumentów paszportowych;
 • a) weryfikuje zgodność danych zawartych w książeczce paszportowej z danymi we wniosku,
 • b) wczytuje do systemu paszportowego dane,
 • c) odpowiada za depozyt dokumentów paszportowych przygotowanych do wydania,
 • 3. Prowadzi ewidencję wniosków po wydaniu dokumentów paszportowych (kartotekę paszportową);
 • 4. Udziela informacji klientom w zakresie spraw paszportowych; bezpośrednio na hali obsługi, telefonicznie i poprzez email;
 • 5. Przyjmuje pisemne oświadczenia dotyczące różnych spraw paszportowych ( zgłoszenia utraty paszportu, informacje o zgonie posiadacza paszportu, oświadczenia o rezygnacji z realizacji wniosku paszportowego);

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o dokumentach paszportowych i aktów wykonawczych do ustawy.
 • Otwartość do klientów, uprzejmość.
 • Odporność na stres.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób zwięzły i zrozumiały.
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z obsługi paszportowego systemu informatycznego.
 • Znajomość przepisów w zakresie:
 • kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • ustawy o akta stanu cywilnego
 • ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych