Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor
Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Warszawa
specjalista (mid)
11 dni temu
Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87808

Warunki pracy


 •  praca administracyjno-biurowa, 

 • praca przy monitorze ekranowym; 

 • praca przy oświetleniu mieszanym; 

 • stres związany z  obsługą klientów zewnętrznych;

 • budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (bariera architektoniczna, brak windyi podjazdów wewnątrz budynku).

 • brak dostosowania miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • prowadzi sekretariat wydziału, w tym: przyjmuje, ewidencjonuje, przechowuje, przekazuje i wysyła dokumenty jawne oraz przesyłki:
 • prowadzi rejestr eRCDŚ (Rejestr Czynności Dochodzeniowo_Śledczych);
 • rejestruje i doręcza korespondencję, przesyłki zgodnie z dekretacją kierownika wymienionej komórki upoważnionym pracownikom/policjantom;
 • przygotowuje korespondencję i dokumentację przeznaczoną do wysłania;
 • rozlicza policjantów i pracowników wydziału z dokumentów służbowych w przypadku ustania stosunku służby/pracy, przeniesienia lub delegowania;
 • prowadzi rejestry, dzienniki korespondencyjne, podawcze, skorowidze rzeczowo-imienne;
 • brakuje dokumentację niearchiwalną kategorii BC;
 • przyjmuje akta spraw ostatecznie załatwionych w celu ich przekazania do składnicy akt w oparciu o obowiązujące przepisy;
 • sporządza inwentaryzację roczną spraw i dokumentów;
 • sporządza okresowe wykazy spraw niezakończonych, pozostających w posiadaniu policjantów/pracowników wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • obsługa komputera, urządzeń biurowych;
 • umiejętności interpersonalne i współpracy;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • umiejętność działania pod presją czasu;
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub zgoda na postępowanie sprawdzające.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe