Kierownik Budowy - branża AKPiA

Mensys Group Polska Sp. z o.o.

790 dni temu

Dział Energetyki Mensys Polska skupia się na rekrutacji na specjalistyczne stanowiska menedżerskie średniego i wyższego szczebla, oraz specjalistyczne/eksperckie w specjalizacjach obejmujących szeroko-pojętą energetykę, poprzez energetykę konwencjonalną, energetykę odnawialną, Oil & Gas / przemysł petrochemiczny, budownictwo i górnictwo.


Dla naszego Klienta firmy działającej w obszarze automatyki przemysłowej, poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Kierownik Budowy - branża AKPiA
Miejsce pracy: śląskie, Zagranica, cała Polska

 

Zakres obowiązków:
 • sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizowanych robót;
 • koordynacja pracy podległych zespołów (brygad) i pracowników;
 • współpraca ze zleceniodawcą (wykonawcą) i innymi podwykonawcami wykonawcy w zakresie realizacji robót i w trosce o należyte wykonanie usług objętych umową; koordynacja pracy podwykonawców na budowie;
 • prowadzenie analizy harmonogramu i postępu robót;
 • analiza dokumentacji technicznej;
 • monitoring kosztów budowy;
 • nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej (pozwolenia, przygotowanie dokumentacji w fazie realizacji, dokumentacja powykonawcza, nadzór wykonania projektu);
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP
Wymagania:
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 • doświadczenie w pracy na projektach z sektora energetycznego i/lub petrochemicznego z zakresu "wykonywanie instalacji AKPiA oraz instalacji elektrycznych"
 • doświadczenie w kierowaniu robotami i zarządzaniu zespołami pracowników minimum 5 lat
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • gotowość do pracy na terenie kraju i za granicą,
Oferta:
 • praca w dynamicznie rozwijającej się firmie specjalizującej się w montażu instalacji AKPiA oraz montażu instalacji elektrycznych i towarzyszących
 • udział w realizacji projektów energetycznych z zakresu: rozbudowa i budowa nowych instalacji (rafinerie, elektrownie, terminale LNG, przepompownie gazu, zakłady chemiczne)
 • umowa o pracę lub kontrakt — do uzgodnienia
 • zakwaterowanie i zwrot kosztów podróży służbowych
 • narzędzia i wyposażenie niezbędne do wykonywania pracy na budowie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Poznaj stanowisko: Kierownik Budowy

Kierownik budowy jest to osoba czuwająca nad prawidłowym procesem realizacji budowy lub robót budowlanych. Pracownik ten reprezentuje wykonawcę. Podstawowe obowiązki kierownika budowy wymienione są w art. 22 PB, natomiast art. 23 PB określa jego prawa. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy, m.in.: kontrola i nadzór nad prawidłową realizacją robót budowlanych (np. roboty ziemnie, ciesielskie, ...
Kierownik Budowy Praca Kierownik Budowy

Podobne oferty

Rekrutują z Praca.pl