Kierownik kancelarii tajnej

Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu

Rawicz

65 dni temu

Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu
Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kierownik kancelarii tajnej
Miejsce pracy: Rawicz
Ogłoszenie o naborze Nr 69146

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-15.00 w budynku urzędu,
- praca przy komputerze.

Zakres zadań

 • Wykonywanie czynności w ramach prowadzenia kancelarii tajnej między innymi:
 • - przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, wydawanie, udostępnianie, przekazywanie i wysyłanie materiałów niejawnych,
 • - prowadzenie urządzeń ewidencyjnych,
 • - zapewnienie należytej ochrony materiałom niejawnym znajdującym się w kancelarii.
 • W ramach komórki ds. Kadr i Szkolenia:
 • - prowadzenie rejestrów, ewidencji urlopów, zwolnień policjantów i pracowników,
 • - wprowadzanie danych do systemów informatycznych Policji,
 • - prowadzenie akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników,
 • - opracowywanie wyników szkoleń.
 • Pomoc w prowadzeniu sekretariatu głównego:
 • - ewidencjonowanie dokumentów, prowadzenie dokumentacji rejestrowej,
 • - przygotowywanie korespondencji do wysyłki, wprowadzanie wysyłki poczty cywilnej do programu Listonosz.
 • W zakresie składnicy akt:
 • - zastępowanie w razie nieobecności pracownika i wykonywanie jego czynności,
 • - przekazywanie dokumentów kompletnie opracowanych z Kancelarii Tajnej do Składnicy Akt i Archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie administracji lub prawa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Doświadczenie zawodowe pracy w administracji państwowej.
 • - biegła znajomość obsługi komputera,
 • - umiejętność interpretacji przepisów,
 • - umiejętność podejmowania decyzji,
 • - umiejętność organizacji pracy własnej,
 • - obsługa urządzeń techniczno - biurowych,
 • - posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21.11.2008 roku o służbie cywilnej,
 • - korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • - posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • - znajomość przepisów i wiedza specjalistyczna niezbędna do właściwego wykonywania obowiązków w służbach mundurowych,
 • - komunikatywność,
 • - rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,
 • - systematyczność,
 • - odpowiedzialność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe