Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Kierownik oddziału

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Gdańsk

100 dni temu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 22342

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
• praca administracyjno-biurowa,
• zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
• pokój biurowy mieści się na drugim piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • Organizowanie i kierowanie pracą oddziału;
 • Koordynowanie i nadzorowanie prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń wychowawczych, do których znajdują zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 • Nadzorowanie prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń nienależnie pobranych, w tym dochodzenia ich zwrotu;
 • Sporządzanie sprawozdań;
 • Nadzorowanie procesu gromadzenia i przechowywania przez podległych pracowników dokumentacji uzyskiwanej w toku prowadzonych spraw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, kodeks postępowania administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji państwowej;
 • znajomość rozporządzeń: Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, o odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa;

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Specjalista do spraw Ochrony Środowiska – osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za: planowanie i organizowanie pracy własnej zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, planowanie, organizowanie i kierowanie pracą zespołu, kompletowanie, aktualizowanie i upowszechnianie aktów prawnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska, prowadzenie monitoringu ...
Specjalista ds. Ochrony Środowiska Praca Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (594)
Wałbrzych (38)
Legnica (51)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (158)
Toruń (95)
Lubelskie:
Lublin (98)
Chełm (20)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (791)
Tarnów (33)
Nowy Sącz (32)
Mazowieckie:
Warszawa (1701)
Radom (63)
Płock (35)
Opolskie:
Opole (111)
Nysa (18)
Podkarpackie:
Rzeszów (80)
Przemyśl (14)
Podlaskie:
Białystok (92)
Suwałki (29)
Łomża (17)
Pomorskie:
Gdańsk (333)
Gdynia (129)
Słupsk (33)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (89)
Elbląg (25)
Ełk (9)
Wielkopolskie:
Poznań (487)
Kalisz (44)
Konin (31)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (257)
Koszalin (58)
Kołobrzeg (25)
Auchan (138)
Tesco (382)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (18)
STRABAG (13)
ABB (53)
Accenture (154)
Luxoft (172)
PKO BP (0)
KPMG (32)
Orange (12)
IKEA (5)
Budimex (34)

Rekrutują z Praca.pl