Kierownik Robót Torowych

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.

Łódzkie

30 dni temu

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki
Kierownik Robót Torowych
Miejsce pracy: woj. łódzkie
Zadania:
 • Analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej,
 • Przygotowanie wkładu merytorycznego do zapytań ofertowych,
 • Planowanie i koordynacja prac branżowych w oparciu o dokumentację projektową i przepisy BHP, PZJ, BIOZ i wymogi kontraktu,
 • Kierowanie pracą brygad,
 • Nadzór nad bieżącymi robotami,
 • Rozliczenia robocizny, materiałów i sprzętu,
 • Nadzór nad podwykonawcami,
 • Opracowanie założeń budżetowych,
 • Wycena prac branżowych,
 • Udział w sporządzeniu dokumentacji powykonawczej.
Wymagania:
 • wykształcenie budowlane,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
 • co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane przy wykonywaniu robót związanych z Budową lub Przebudową infrastruktury w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • samodzielność, umiejętność poszukiwania rozwiązań,
 • zdolności organizacyjne i interpersonalne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • prawo jazdy kategorii B.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • przejrzyste warunki zatrudnienia,
 • udział w ciekawych i odpowiedzialnych zadaniach,
 • pracę z doświadczonym i zaangażowanym zespołem.
WYRAŻENIE ZGODY (REKRUTACJA) – klauzula do CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji jak i przyszłych procesów rekrutacji*, prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24.05.2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 26.06.1974r. kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018 poz. 917).

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, mam prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia.

Poznaj

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.

Kierownik robót budowlanych odpowiada za prawidłowe, zgodne z przyjętymi zasadami prowadzenie robót budowlanych oraz przestrzeganie prawa budowlanego. Do jego zadań należy również rozdzielanie zadań pracownikom oraz nadzór nad podwykonawcami. Osoba zatrudniona na tym stanowisku nadzoruje terminowość wykonywanych prac oraz realizację budowy zgodnie z założonym harmonogramem i budżetem. Często kierownik robót ...
Praca Kierownik robót budowlanych