Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Kierownik sekcji

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Olsztyn

154 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kierownik sekcji
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 40865

Warunki pracy

czas pracy - 8 godzin, praca administracyjno - biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin, praca w terenie;

Zakres zadań

 • kierowanie sekcją gospodarki materiałowo - technicznej, w tym: przygotowywanie, kontrolowanie i dekretowanie korespondencji dot. sekcji, sporządzanie planów i sprawozdań z zakresu działania sekcji, określanie, zalecanie, nadzorowanie i ocenianie realizacji zadań przez pracowników sekcji, w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki posiadanymi zasobami w KWP w Olsztynie, wydziałach zamiejscowych KGP, OPP w Olsztynie oraz podległych KWP jednostach;
 • planowanie wydatków, prowadzenie rejestru wydatków, sprawdzanie dokumentów potwierdzających ponoszenie wydatków, ustalanie zaangażowania i podawanie danych do sprawozdawczości oraz uzgadnianie ewidencjonowanych wydatków z Wydziałem Finansów w pozycjach dotyczących utrzymania obiektów, sprzętu, zaopatrzenia jednostek w sprzęt i materiały, wypłacanych świadczeń;
 • z upoważnienia Naczelnika sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów magazynowych wytwarzanych w sekcji w celu monitorowania gospodarki posiadanymi zasobami;
 • przygotowywanie specyfikacji przetargowych i uczestniczenie w pracach komisji przetargowych przy zakupach powyżej kwoty progowej wymienionej w ustawie o zamówieniach publicznych oraz organizowanie, dokonywanie osobiście zakupów do tej kwoty w celu zabezpieczenia potrzeb na usługi, dostawy materiałów i sprzętu dla KWP i jednostek podległych;
 • kontrolowanie jednostek terenowych podległych KWP w zakresie gospodarki posiadanymi zasobami oraz warunków jego przechowywania w celu ustalenia stanu faktycznego i dostarczenia informacji dla Komendanta Wojewódzkiego Policji;
 • nadzorowanie pracy magazynierów pod kątem prawidłowego magazynowania mienia, prawidłowości prowadzenia magazynu;
 • nadzorowanie planowania mobilizacyjno - obronnego w zakresie potrzeb materiałowo - technicznych KWP w Olsztynie do realizacji zadań w okresach zagrożenia bezpieczeństwa państwa;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zarządzaniu zasobami organizacji
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 poz. 1167 ze zm.),
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
 • znajomość przepisów o finansach publicznych, w tym o majątku Skarbu Państwa
 • znajomość pakietu biurowego MS Oficce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów resortowych dot. gospodarowania mieniem Policji
 • znajomość programu magazynowego
 • prawo jazdy kat. B

Poznaj stanowisko: Kierownik ds. Administracyjnych

Kierownik ds. Administracyjnych to osoba, która planuje, kieruje i koordynuje procesy administracyjne firmy, tj: dokumentowanie, komunikacja, organizowanie działań pracowników. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: zarządzanie i nadzorowanie administracją firmy, prowadzenie biura (sekretariat, HR, marketing), tworzenie procedur podnoszących jakość w firmie, przygotowanie materiałów ...
Kierownik ds. Administracyjnych Praca Kierownik ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (796)
Wałbrzych (65)
Legnica (112)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (291)
Toruń (189)
Lubelskie:
Lublin (256)
Chełm (50)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (817)
Tarnów (98)
Nowy Sącz (78)
Mazowieckie:
Warszawa (2286)
Radom (187)
Płock (68)
Opolskie:
Opole (253)
Nysa (83)
Podkarpackie:
Rzeszów (182)
Przemyśl (52)
Podlaskie:
Białystok (167)
Suwałki (55)
Łomża (44)
Pomorskie:
Gdańsk (552)
Gdynia (316)
Słupsk (98)
Śląskie:
Katowice (617)
Częstochowa (188)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (220)
Elbląg (133)
Ełk (64)
Wielkopolskie:
Poznań (680)
Kalisz (87)
Konin (74)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (438)
Koszalin (114)
Kołobrzeg (56)
Auchan (152)
Tesco (154)
Inditex (40)
Leroy Merlin (176)
Bricoman (15)
STRABAG (13)
ABB (37)
Accenture (65)
Carrefour (229)
PKO BP (328)
PwC (12)
KPMG (42)
Orange (49)
IKEA (51)
Budimex (17)

Rekrutują z Praca.pl