Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Kontroler skarbowy
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Międzyrzecz
43 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Międzyrzecz
Ogłoszenie o naborze Nr 79502

Warunki pracy


 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy komputerze

 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe i przestępstwa określone w ustawie z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz sporządza akty oskarżenia, wnioski o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, postanowienia o umorzeniu postępowania lub odmowie wszczęcia postępowania, w celu pociągnięcia sprawców czynów zabronionych do odpowiedzialności karnej
 • Prowadzi postępowania mandatowe, w celu uproszczenia i usprawnienia postępowania w sprawach drobnych przez przyspieszenie reakcji karnej
 • Sporządza i wnosi akty oskarżenia do sądu oraz popiera je przed sądem, w celu prawno-karnej ochrony finansów publicznych
 • Opracowuje i wnosi zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia, w celu pociągnięcia sprawców czynów zabronionych do odpowiedzialności karnej oraz w celu dokonania kontroli instancyjnej orzeczeń wydawanych przez sądy powszechne
 • Występuje przed sądem w postępowaniu wykonawczym w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w celu pociągnięcia sprawców czynów zabronionych do odpowiedzialności karnej
 • Rejestruje w systemie komputerowym przerwy w biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych w związku ze wszczęciem postepowań o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w celu prawidłowego obliczania terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych
 • Przekazuje informacje do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK), w celu zapewnienia właściwej realizacji nałożonych na Naczelnika Urzędu Skarbowego obowiązków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub 1 rok w obszarze prawa podatkowego lub karnego skarbowego
 • Znajomość prawa karnego skarbowego, znajomość procedury karnej, ogólna znajomość prawa podatkowego
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętności negocjacyjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość aplikacji komputerowych