Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Olsztyn

280 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 23825

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie Izby,
- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Naliczanie i sporządzanie list wynagrodzeń/uposażeń i świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz innych wypłat w celu terminowego postawienia środków finansowych do dyspozycji pracownikom/funkcjonariuszom.
 • Naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, PFRON oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i innych pochodnych płac, sporządzanie stosownych informacji, deklaracji, raportów i rozliczeń w celu terminowego wykonania ustawowych obowiązków.
 • Dokonywanie z wynagrodzeń potrąceń z tytułu prywatnych ubezpieczeń, składek na organizacje związkowe, PKZP, z tytułu spłaty pożyczek udzielanych z ZFŚS, zajęć komorniczych, odpłatności i innych potrąceń w celu terminowego przekazania stosownym jednostkom, organizacjom i instytucjom.
 • Wystawianie na wniosek pracowników/funkcjonariuszy zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz zaświadczeń stanowiących podstawę do naliczenia emerytury lub renty w celu przekazania osobie uprawnionej lub właściwej instytucji.
 • Dekretowanie dowodów księgowych dotyczących wynagrodzeń/uposażeń i pochodnych w celu ich prawidłowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami zaksięgowania.
 • Księgowanie na kontach analitycznych dowodów księgowych dotyczących płac w celu dostarczenia aktualnej i rzetelnej informacji o sytuacji finansowej jednostki.
 • Przygotowywanie bieżącej informacji na temat wynagrodzeń/uposażeń w IAS w celu dostarczenia przełożonym aktualnych danych dotyczących wykorzystania funduszu wynagrodzeń.
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych, budżetowych, kwartalnych i rocznych, ZUS P IWA oraz resortowych do jednostki nadrzędnej w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • podstawowa znajomość przepisów dotyczących wynagrodzeń w służbie cywilnej i celnej, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podstawowa znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych,
 • komunikatywność,
 • w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Księgowy

  Księgowy - to pracownik działu księgowości, osoba zajmująca się prowadzeniem szeroko pojętej rachunkowości w banku, firmie. Do zadań księgowego należy, m.in.: księgowanie dokumentów, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej, sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, ...
  Księgowy Praca Księgowy

  Podobne oferty

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (759)
  Wałbrzych (46)
  Legnica (129)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (189)
  Toruń (104)
  Lubelskie:
  Lublin (216)
  Chełm (34)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (919)
  Tarnów (52)
  Nowy Sącz (47)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1966)
  Radom (154)
  Płock (42)
  Opolskie:
  Opole (152)
  Nysa (65)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (160)
  Przemyśl (33)
  Podlaskie:
  Białystok (124)
  Suwałki (47)
  Łomża (19)
  Pomorskie:
  Gdańsk (459)
  Gdynia (202)
  Słupsk (57)
  Śląskie:
  Katowice (491)
  Częstochowa (152)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (126)
  Elbląg (91)
  Ełk (30)
  Wielkopolskie:
  Poznań (512)
  Kalisz (55)
  Konin (29)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (289)
  Koszalin (61)
  Kołobrzeg (35)
  Auchan (147)
  Tesco (126)
  Inditex (28)
  OBI (13)
  PKP (1)
  STRABAG (4)
  ABB (101)
  Accenture (224)
  Carrefour (121)
  PKO BP (313)
  KPMG (37)
  Orange (29)
  IKEA (19)
  Budimex (26)

  Rekrutują z Praca.pl