Księgowy

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Katowice

27 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 54097

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu,
- praca administracyjno - biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- miejsce pracy na IX piętrze w siedzibie urzędu,
- budynek dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych - windy, podjazd, toalety co drugie piętro.

Zakres zadań

 • sporządzanie, przyjmowanie, archiwizowanie i kontrola dokumentów w celu zapewnienia właściwego przebiegu operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w celu zapewnienia terminowego przekazywania rzetelnych informacji dot. wykonania wydatków i dochodów,
 • prowadzenie gospodarki kasowej, w celu zapewnienia prawidłowego obrotu gotówkowego w Inspektoracie,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w celu realizacji zobowiązań wynikających z planu budżetu lub planu finansowego dysponenta III stopnia oraz harmonogramu dochodów i wydatków,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych, w celu terminowego przekazywania sprawozdań,
 • sprawowanie kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych oraz list płac.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca w księgowości w jednostce budżetowej
 • znajomość ustaw: budżetowej, o rachunkowości, o finansach publicznych,
 • umiejętność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe