Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Księgowy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tucholi

Tuchola

218 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tucholi
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Tuchola
Ogłoszenie o naborze Nr 62750

Warunki pracy

praca w środowisku biurowym, głównie w siedzibie Inspektoratu
czas pracy przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
kontakt z klientem zewnętrznym
praca pod presją czasu
wyjazdy służbowe
budynek jednopiętrowy z podjazdem dla niepełnosprawnych, brak windy, parking

Zakres zadań

 • obsługa funduszu epizootycznego i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie
 • prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
 • sporządzanie sprawozdawczości w zakresie spraw finansowych
 • obsługa programów bankowość elektroniczna: Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa - TREZOR, BUZA, programów finansowo-księgowych Enova

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z obsługą księgowości
 • zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • nie posiada prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe
 • znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce przepisów prawa z zakresu rachunkowości finansów publicznych, podatków i ubezpieczeń społecznych oraz zamówień publicznych
 • znajomość przepisów i umiejętność zastosowania w praktyce ustawy o Służbie Cywilnej
 • obsługa komputera w środowisku MS Offic i praktyczna znajomość obsługi programów TREZOR, BUZA, Płatnik, Enova,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe