Księgowy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie

Leszno

46 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Leszno
Ogłoszenie o naborze Nr 66210

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu. Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego i urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka).Stanowisko znajduje się w pomieszczeniu biurowym na wysokim parterze. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych oraz rozliczanie wyznaczonych lekarzy weterynarii z przeprowadzonych czynności zleconych do realizacji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Dekretacja dokumentów oraz prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej
 • Terminowe realizowanie bieżących płatności i zobowiązań
 • Monitorowanie i egzekwowanie realizacji dochodów budżetowych
 • Sporządzanie i prowadzenie ewidencji not odsetkowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego lub praktyka zawodowa
 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Księgowy 
  Księgowy - to pracownik działu księgowości, osoba zajmująca się prowadzeniem szeroko pojętej rachunkowości w banku, firmie. Do zadań księgowego należy, m.in.: księgowanie dokumentów, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej, sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, ...
  Praca Księgowy