Laborant

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Kraków

101 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Laborant
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 20598

Warunki pracy

Praca na zajmowanym stanowisku odbywać się będzie na I i II piętrze w III kondygnacyjnym budynku wyposażonym w windę osobową, przystosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowane toalety. Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy.
Pracownik na zajmowanym stanowisku wykonuje pracę w laboratorium (wykonywanie badań fizykochemicznych). Sporadycznie pracownik wykonuje pracę w terenie (pobieranie próbek do analizy) oraz porusza się samochodem służbowym o masie nieprzekraczającej 3,5 t. Pracownik ma do dyspozycji nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej (odzież i obuwie robocze).

Zakres zadań

 • przyjmowanie próbek do laboratorium
 • wprowadzanie danych do systemu komputerowego CS17 typu LIMS, oraz baz danych JPOAT, JWODA
 • wykonywanie badań manualnych i instrumentalnych próbek środowiskowych, a w szczególności przygotowywanie próbek do badań chromatograficznych
 • pomoc przy wdrażaniu nowych metod badawczych oraz poddawanie ich akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji
 • udział w walidacji metod badawczych
 • kontrola jakości badań
 • nadzorowanie i sprawdzanie wyposażenia pomiarowego
 • pobieranie próbek środowiskowych (jednorazowych i średniodobowych) wraz z pomiarami ( temperatura, pH, przewodność, tlen)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie chemiczne (wykształcenie średnie chemiczne nie jest wymagane dla osób posiadających wykształcenie wyższe o profilu chemicznym)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • gotowość do pracy w terenie we wszystkich porach roku
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera: sprzęt, oprogramowanie (MS Windows, MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość specjalistycznego wyposażenia pomiarowego (m.in. chromatografy, spektrofotometry, ekstraktory)
 • znajomość normy ISO 17025
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz podstawowych aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2

Poznaj stanowisko: Laborant

Laborant to osoba pracująca w laboratorium przedsiębiorstwa i zajmuje się pobieraniem, oraz badaniem surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: przygotowanie sprzętu laboratoryjnego, pobieranie próbek i wykonywanie bieżących analiz laboratoryjnych, koordynacja i nadzór wykonania harmonogramu badań surowców, ...
Laborant Praca Laborant

Podobne oferty

Rekrutują z Praca.pl