Laborant

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Bydgoszcz

35 dni temu

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Laborant
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 76400

Warunki pracy


 • praca w laboratorium biologicznym,

 • kontakt z materiałem roślinnym i  odczynnikami chemicznymi, w tym substancjami/mieszaninami stwarzającymi zagrożenie,

 •  konieczność pracy w zespole,

 • duża liczba i różnorodność prowadzonych równolegle badań i innych zadań,

 • praca pod presją czasu,

 • wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Wykonywanie analiz laboratoryjnych próbek roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w celu wykrywania i identyfikacji bakterii szkodliwych dla roślin
 • Współudział w utrzymaniu i doskonaleniu SZL w Oddziale Centralnego Laboratorium w celu utrzymania akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO 17025
 • Współudział w prowadzeniu szkoleń, instruktażu oraz bieżącego doradztwa w sprawach związanych z diagnostyką bakteriologiczną

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wiedza z zakresu bakteriologii oraz praktyczna znajomość zagadnień związanych z bakteriologią
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z pracą w laboratorium biologicznym
 • dokładność, staranność, zdolności manualne
 • umiejętność pracy w zespole; komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego (znajomość terminologii specjalistycznej z zakresu biologii)
 • znajomość zagadnień nematologicznych
 • ogólna znajomość zagadnień związanych z rolnictwem, leśnictwem, ogrodnictwem, sadownictwem i ochroną roślin, a także naturalnymi zasobami przyrodniczymi
 • znajomość normy EN ISO/IEC 17025 oraz zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Laboratorium
Poznaj stanowisko: Laborant 
Laborant to osoba pracująca w laboratorium przedsiębiorstwa i zajmuje się pobieraniem, oraz badaniem surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: przygotowanie sprzętu laboratoryjnego, pobieranie próbek i wykonywanie bieżących analiz laboratoryjnych, koordynacja i nadzór wykonania harmonogramu badań surowców, ...
Praca Laborant