Legalizator

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku

Olsztyn

790 dni temu

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Legalizator
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 31656

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu oraz w terenie.
Praca wymagająca wysiłku fizycznego, koncentracji, samodzielności jak i pracy w grupie.
Sytuacje stresujące w związku z obsługą klientów zewnętrznych.
Wyjazdy służbowe.
Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
Praca na parterze - budynek bez windy.
Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe.

Zakres zadań

 • Praca w terenie związana z legalizacją, ekspertyzami, sprawdzaniem i wzorcowaniem przyrządów pomiarowych takich jak: zbiorniki pomiarowe, instalacje pomiarowe, odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe, odmierzacze gazu ciekłego propan-butan, wagi nieautomatyczne.
 • Praca w siedzibie Urzędu związana z legalizacją, ekspertyzami, sprawdzaniem i wzorcowaniem przyrządów pomiarowych takich jak: taksometry, taksometry elektroniczne, wagi nieautomatyczne i odważniki.
 • Udział w przeprowadzanych kontrolach użytkowników przyrządów pomiarowych w celu sprawdzenia i stwierdzenia, czy użytkownicy wykonują przepisy ustawy Prawo o miarach.
 • Udział w przeprowadzanych kontrolach doraźnych u przedsiębiorców paczkujących towary w celu sprawdzenia i stwierdzenia, czy przedsiębiorcy wykonują przepisy ustawy o towarach paczkowanych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne, na kierunku mechanika, elektronika itp.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: Prawo o miarach, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Bardzo dobra obsluga komputera - pakiet Windows
 • Otwarość na zmiany i chęć rozwoju zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Samodzielność
 • Znajomośc języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Prawo jazdy kat. B
Poznaj stanowisko: Pomiarowiec 
Pomiarowiec to osoba, która wykonuje usługi pomiarowe przy użyciu maszyny, np. pomiary instalacji elektrycznych, pomiary meterologiczne. Do głównych obowiązków osoby na tym stanowisku należy, m.in.: dokonywanie pomiarów we wskazanych lokalizacjach, przeprowadzanie testów/kontroli wyrobów za pomocą technik i urządzeń pomiarowych, konserwacja, organizowanie obiegu potrzebnej dokumentacji, ...
Praca Pomiarowiec