Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Metrolog

Główny Urząd Miar w Warszawie

Warszawa

8 dni temu

Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Metrolog
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 35035

Warunki pracy

Co oferujemy naszym pracownikom?
- stabilne warunki zatrudnienia w jednostce ze stuletnią tradycją w polskiej administracji miar,
- otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- ruchomy system czasu pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.45 - 8.15) lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
- szkolenia oraz możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych,
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach),
- możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie,
- pełną wyzwań pracę w wiodącej na polskim rynku instytucji metrologicznej,
- pracę przy unikatowych programach/projektach metrologicznych,
- szkolenia i staże w czołowych zagranicznych instytucjach metrologicznych (NPL, PTB, LNE),
- rozwój umiejętności poprzez współpracę z międzynarodowymi ekspertami z obszaru danej dziedziny,
- możliwość rozwoju merytorycznego i pełnego wykorzystania swojej wiedzy w tworzeniu nowych rozwiązań technicznych.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w laboratorium chemicznym, podnoszenie ciężarów do 10 kg. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku występują czynniki szkodliwe dla zdrowia o małej wielkości ryzyka zawodowego. Możliwe służbowe wyjazdy krajowe i zagraniczne. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • utrzymywanie stanowisk pomiarowych, analizowanie i ocenianie wyników pomiarów wykonywanych w ramach prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem i doskonaleniem procedur i metod pomiarowych oraz z automatyzacją stanowisk pomiarowych,
 • wykonywanie wzorcowań, ekspertyz, badań przyrządów pomiarowych,
 • wykonywanie, we współpracy z innymi pracownikami, prac związanych z porównaniami: międzynarodowymi i krajowymi,
 • prowadzenie spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowywanie referatów i artykułów na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu działania Laboratorium,
 • wykonywanie, we współpracy z innymi pracownikami, prac związanych z utrzymywaniem wzorców jednostek miar,
 • opracowywanie i aktualizowanie dokumentów systemu zarządzania dotyczących stanowisk pomiarowych (instrukcje wzorcowania, dokument główny, harmonogramy wzorcowań) ,
 • udział w audytach wzajemnych („peer review”),
 • przygotowywanie, we współpracy z innymi pracownikami, danych potrzebnych do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą,
 • wiedza specjalistyczna z dziedziny jonometrii (pehametrii), konduktometrii i analiz substancji nieorganicznych,
 • znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru,
 • dobra znajomość zagadnień matematycznych,
 • znajomość podstaw ustawy „Prawo o miarach”,
 • umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji.
 • umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przygotowanie naukowe zgodnie z profilem – stopień naukowy doktora,
 • znajomość drugiego języka obcego (niemieckiego lub francuskiego) na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz,
 • umiejętność przygotowania prezentacji, referatów, wystąpień,
 • znajomość normy PN-EN ISO 17025
 • doświadczenie zawodowe – 1 rok: w pracy w laboratorium metrologicznym w dziedzinie pomiarów elektrochemicznych, lub doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie pomiarów elektrochemicznych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-21 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Miar
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Elektoralna 2
  00-950 Warszawa
  Dokumenty można składać przez ePUAP lub na adres rekrutacja@gum.gov.pl lub w Recepcji GUM w godz. 8.00 – 16.00 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko metrologa w L32– nie otwierać”.

  Poznaj stanowisko: Metrolog

  Metrolog, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, zajmuje się opracowywaniem metod pomiarów i urządzeń służących do ich wykonywania w zakresie jednostek fizycznych – masy, długości, ciśnienia, przyspieszenia, prędkości, kątów, etc. Wykonywane przez metrologa pomiary są szczegółowo dokumentowane, z uwzględnieniem jednostki pomiarów, sposobu ich rejestrowania, czy aparatury wykorzystywanej do ich pozyskiwania. ...
  Metrolog Praca Metrolog

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (818)
  Wałbrzych (62)
  Legnica (125)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (191)
  Toruń (109)
  Lubelskie:
  Lublin (236)
  Chełm (37)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (986)
  Tarnów (65)
  Nowy Sącz (46)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2166)
  Radom (179)
  Płock (51)
  Opolskie:
  Opole (189)
  Nysa (69)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (150)
  Przemyśl (35)
  Podlaskie:
  Białystok (135)
  Suwałki (41)
  Łomża (32)
  Pomorskie:
  Gdańsk (472)
  Gdynia (197)
  Słupsk (66)
  Śląskie:
  Katowice (521)
  Częstochowa (168)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (160)
  Elbląg (67)
  Ełk (48)
  Wielkopolskie:
  Poznań (626)
  Kalisz (81)
  Konin (68)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (353)
  Koszalin (75)
  Kołobrzeg (47)
  Auchan (91)
  Tesco (119)
  Inditex (39)
  OBI (9)
  PKP (9)
  STRABAG (4)
  ABB (101)
  Accenture (251)
  Carrefour (162)
  PKO BP (330)
  KPMG (39)
  Orange (32)
  IKEA (41)
  Budimex (19)

  Rekrutują z Praca.pl