Młodszy informatyk

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu

Wrocław

105 dni temu

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 20213

Warunki pracy

- praca ze sprzętem komputerowym,
- stanowisko pracy usytuowane na II piętrze budynku - brak wind i podjazdów,
- wyjazdy poza siedzibę urzędu.

Zakres zadań

 • Utrzymywanie w stałej gotowości do działania sieci i systemów teleinformatycznych, reagowanie na zaistniałe awarie sprzętu (oprogramowania).
 • Współuczestniczenie w opracowywaniu szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpieczeństwa sieci i systemów komputerowych.
 • Aktualizowanie oprogramowania użytkowego w niejawnych i jawnych systemach i sieciach teleinformatycznych.
 • Prowadzenie nadzoru nad eksploatacją sprzętu teleinformatycznego będącego na wyposażeniu WKU, zapewnienie napraw, remontów i konserwacji sprzętu informatycznego.
 • Realizowanie wraz z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych oraz starszym informatykiem przedsięwzięć związanych z ochroną sieci i systemu, określonych w szczególnych wymaganiach bezpieczeństwa i procedurach bezpiecznej eksploatacji.
 • Organizowanie i prowadzenie okresowych kontroli działania systemów operacyjnych, użytkowych i oprogramowania narzędziowego.
 • Udzielanie wszechstronnej pomocy użytkownikom sieci i systemu w przypadku wystąpienia problemów związanych z eksploatacją sprzętu informatycznego.
 • Systematyczna kontrola funkcjonowania mechanizmów zabezpieczeń oraz poprawności działania sieci i systemu teleinformatycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne lub pokrewne.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność obsługi komputerów i serwerów.
 • Znajomość programów komputerowych (Windows, pakiet MS Office), bazy danych Informix oraz języka HTML.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli TAJNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania takiego poświadczenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego (w czytaniu) - słownictwo informatyczne,
 • specjalistyczne szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Informatyki

Specjalista do spraw informatyki jest osobą odpowiedzialną za szereg procesów informatycznych w firmie. W praktyce specjalista nadzoruje i kontroluje poprawne działanie systemów informatycznych, funkcjonujących w danej firmie lub instytucji, jednocześnie organizując rozwój i wprowadzanie nowych technologii informatycznych na jej obszarze. Specjalista administruje siecią wewnętrzną firmy, jeśli nie wyznaczono do tego ...
Specjalista ds. Informatyki Praca Specjalista ds. Informatyki

Podobne oferty

Rekrutują z Praca.pl