Młodszy informatyk

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Poznań

18 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 68588

Warunki pracy

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner, telefon),
- oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym.

• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- nowoczesny budynek wielokondygnacyjny klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych: winda, toaleta, miejsce parkingowe, obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku. W gmachu korytarze są pozbawione progów, umożliwiają swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • Planowanie rozwoju podległej infrastruktury informatycznej.
 • Planowanie wydatków na utrzymanie i rozwój informatyki lokalnej w Izbie Administracji Skarbowej i podległych Urzędach.
 • Udział w procesie realizacji zakupów sprzętu komputerowego, usług i oprogramowania.
 • Sporządzanie i przekazywanie do Departamentu Informatyki MF kwartalnych raportów z wykonania wydatków IT.
 • Sporządzanie arkuszy opisu faktur wpływających do Wydziału Informatyki.
 • Obsługa systemu inwentaryzacji systemów teleinformatycznych.
 • Bieżąca analiza wydatków informatycznych.
 • Sporządzanie wniosków systemowych do planu rzeczowego wydatków z zakresu IT oraz przygotowanie danych dotyczących planowania i wykonania wydatków we współpracy z Wydziałami ds. finansowych i ds. logistyki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę z dokumentacją techniczną,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • współpraca (nie rywalizacja) z innymi pracownikami,
 • dzielenie się wiedzą oraz informacjami,
 • zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu,
 • pracownik poszukiwany na dane stanowisko pracy powinien dostrzegać różnice zdań, omawiać problemy i starać się łagodzić konflikty.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemów informatycznych i specjalistycznych programów komputerowych eksploatowanych w jednostkach administracji skarbowej,
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań dotyczących zamówień publicznych
Poznaj stanowisko: Pracownik help desk 
Praca na stanowisku pracownik help desk związana jest z obsługą klienta (zarówno połączeń przychodzących, jak i wychodzących). Do codziennych obowiązków zatrudnionej osoby należy odpowiadanie na zapytania klientów, wsparcie serwisowe, instalowanie sieci telefonicznych i komputerowych. Osoba pracująca na stanowisku pracownik help desk musi posiadać wykształcenie ...
Praca Pracownik help desk