Młodszy informatyk

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Świnoujściu

Świnoujście

13 dni temu

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Świnoujściu
Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
Miejsce pracy: Świnoujście
Ogłoszenie o naborze Nr 72920

Warunki pracy

komputer, wysiłek fizyczny, reprezentowanie urzędu w sprawach z zakresu informatyki.

Zakres zadań

  • zapewnienie właściwej eksploatacji, konserwacji bieżących sprzętu teleinformatycznego będącego na wyposażenia WKU
  • administracja lokalna sieciami teleinformatycznymi
  • wsparcie i pomoc pracownikom w sprawach z zakresu IT
  • opracowanie i przygotowanie do wydruku różnych projektów graficznych na bieżące potrzeby WKU
  • aktualizacja i utrzymanie profili i kont na portalach społecznościowych Facebook i Twitter celem promocji działalności WKU

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie na kieunku informatycznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego realizacja zadań w zakresie informatyki
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe