Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Młodszy informatyk
Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Warszawa
71 dni temu
Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 81042

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze pod presją czasu, okazjonalne wyjazdy służbowe na terenie administrowania, tj. pow. wołomiński i prawostronna Warszawa, budynek z wysokim parterem, trzykondygnacyjny bez windy i udogodnień dla osób niepełnosprawnych, konieczność przemieszczania się po wszystkich kondygnacjach.

Zakres zadań

 • Udział w planowaniu potrzeb materiałowo - technicznych w zakresie sprzętu łączności i informatyki niezbędnych dla sprawnej realizacji zadań przez WKU;
 • Zapewnienie właściwej eksploatacji sprzętu teleinformatycznego będącego na wyposażeniu WKU;
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania specjalistycznego oprogramowania eksploatowanego w WKU dla użytkowników systemów teleinformatycznych;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz ochrona systemów teleinformatycznych w WKU Konfiguracja komputerów, nadawanie uprawnień użytkownikom).
 • Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem systemów informatycznych resortu obrony na narodowej, znajdujących się na wyposażeniu WKU oraz ich bieżącą obsługą

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość budowy i obsługi systemów teleinformatycznych oraz sieci komputerowych.
 • Znajomość środowiska Windows Serwer, sieci LAN, podstawy Active Directory i HTML.
 • Znajomość technologii sieciowych(drukarki, skanery itp.
 • Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych oraz naprawy i serwisowania sprzętu komputerowego.
 • Poświadczenie do dostępu do informacji niejawnych "Tajne" albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych..

Podobne oferty