Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Młodszy informatyk
Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
Gorzów Wielkopolski
11 dni temu
Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 85824

Warunki pracy


 • praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu

 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin

 • miejsce pracy usytuowane w budynku jednopiętrowym z naturalnym i sztucznym oświetleniem

 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej przy urzyciu sprzętu IT oraz urządzeń biurowych

 • czasami wyjazdy służbowe

 • wysiłek fizyczny lekki

 • budynek przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością (winda, brak barier architektonicznych, brak progów itp.)

Zakres zadań

 • administruje siecią informatyczną
 • serwisuje sieć informatyczną i sprzęt komputerowy
 • organizuje i czuwa nad ciągłością pracy na stacjach roboczych
 • nadaje uprawnienia użytkownikom
 • zabezpiecza dane zgromadzone w systemach i sieciach komputerowych
 • nadzoruje i zabezpiecza pracę urządzeń podtrzymujących napięcie (UPS)
 • zarządza bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych
 • popularyzuje działalność urzędu na zewnątrz

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość z zakresu konfigurowania i administrowania siecią LAN pod kątem technicznym, systemowym oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • umiejętność obsługi i serwisowania systemów operacyjnych
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty