Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Młodszy inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu

Wrocław i teren woj. dolnośląskiego

114 dni temu

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Wrocław i teren woj. dolnośląskiego
Ogłoszenie o naborze Nr 22063

Warunki pracy

• trudne warunki pracy pod ziemią,
• szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, temperatura, wilgotność),
• narażenie na zagrożenia naturalne, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu,
• narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń,
instalacji elektrycznych oraz mediów znajdującymi się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką
temperaturą,
• częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
• pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach
i nierównych powierzchniach,
• przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych wysokościach
wymagających pozycji schylonych,
• częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób
niepełnosprawnych,
• siedziba Urzędu niedostosowana do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak
podjazdów, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym analizowanie stanu zagrożeń oraz stosowanej profilaktyki, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją techniczno-ruchową i przepisami,
 • analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów, projektów technicznych robót górniczych w celu przygotowania projektów decyzji lub stanowiska dyrektora Urzędu,
 • współuczestniczenie w przeprowadzaniu oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń, nadzorowanie akcji ratowniczych oraz dokonywanie analizy przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego, w tym osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości wraz z przygotowywaniem projektów orzeczeń i decyzji w tym zakresie,
 • uczestniczenie w opracowywaniu projektów rocznych planów pracy i sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyki i odpowiedniej ewidencji, oraz przygotowywanie projektów sprawozdań i informacji na temat podstawowej działalności urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem dokumentowania pracy urzędu,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo podziemne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
 • znajomość ustaw: o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność, umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • stwierdzone kwalifikacje osoby niższego dozoru ruchu zakładu górniczego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Nadzoru Technicznego

Specjalista do spraw nadzoru technicznego to stanowisko obecne w wielu branżach, szczególnie jednak w dziedzinie budownictwa, transportu i przemyśle. Do obowiązków specjalisty należy bieżące monitorowanie stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych w danej działalności, a także kontrolowanie przestrzegania norm konserwacji i przechowywania tych urządzeń. Specjalista szkoli ponadto nowych pracowników w zakresie ...
Specjalista ds. Nadzoru Technicznego Praca Specjalista ds. Nadzoru Technicznego

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (697)
Wałbrzych (45)
Legnica (64)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (159)
Toruń (77)
Lubelskie:
Lublin (114)
Chełm (15)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (903)
Tarnów (30)
Nowy Sącz (35)
Mazowieckie:
Warszawa (1856)
Radom (59)
Płock (37)
Opolskie:
Opole (122)
Nysa (19)
Podkarpackie:
Rzeszów (98)
Przemyśl (17)
Podlaskie:
Białystok (80)
Suwałki (24)
Łomża (17)
Pomorskie:
Gdańsk (369)
Gdynia (132)
Słupsk (37)
Śląskie:
Katowice (441)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (77)
Elbląg (25)
Ełk (12)
Wielkopolskie:
Poznań (510)
Kalisz (47)
Konin (37)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (263)
Koszalin (62)
Kołobrzeg (22)
Auchan (105)
Tesco (510)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (20)
STRABAG (11)
ABB (61)
Accenture (175)
Luxoft (139)
PKO BP (370)
KPMG (38)
Orange (22)
IKEA (7)
Budimex (21)

Rekrutują z Praca.pl