Młodszy Technik

LANDTECH Sp. z o.o.

Piastów

2 dni temu

OFERTA PRACY
Młodszy Technik
Miejsce pracy: Piastów

Landtech Sp z o.o. to silna i doświadczona firma od lat działająca w branży telekomunikacyjnej. Oferujemy najwyższy standard usług związanych z dostępem do Internetu. Nasza oferta kierowana jest do wymagających odbiorców biznesowych oczekujących szybkich, stabilnych i niezawodnych łączy dostępu do Internetu oraz transmisji danych. Jako niezależny operator posiadamy własną sieć światłowodową na terenie całego kraju oraz profesjonalne łącza radiowe.

 

Zakres obowiązków:
 • budowa sieci LAN, WLAN, ŚWIATŁOWODOWYCH
 • reagowanie na zgłoszenia oraz udzielanie wsparcia technicznego dla wewnętrznych i zewnętrznych klientów firmy
 • zapewnienie odpowiedniej wydajności oraz jakości usług
Wymagania:
 • umiejętność diagnozowania i lokalizowania problemów sieciowych
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości  (dodatkowy atut: ukończony kurs do prac wysokościowych)
 • zdolność szybkiego uczenia się
 • samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • prawo jazdy kategorii B mile widziane
Oferujemy:
 • umowę na pełen etat
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • pracę w miłej atmosferze
 • prywatna opieka medyczna

Miejsce pracy Piastów Henryka Siemiradzkiego 25

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku:

 APLIKUJ TERAZ 

 

Prosimy do dołączenie jednej z czterech klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych stosownie do Państwa wyboru oraz treści dokumentów aplikacyjnych, jeżeli Państwa CV nie zawiera takiej:


1. Klauzula zgody dla kandydatów do pracy na jednorazową rekrutację
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonych przez Landtech Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie.

 

2. Klauzula zgody dla kandydatów do pracy na wielokrotną rekrutację
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Landtech Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie.

 

3. Klauzula zgody na przetwarzanie danych wrażliwych dla kandydatów do pracy na jednorazową rekrutację
Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnych kategorii dla potrzeb aktualnej prowadzonych przez Landtech Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie

 

4. Klauzula zgody na przetwarzanie danych wrażliwych dla kandydatów do pracy na wielokrotną rekrutację
Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnych kategorii dla potrzeb aktualnej rekrutacji i przyszłych prowadzonych przez Landtech Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie.


 

Jednocześnie przekazujemy informacje wymagane przepisami o ochronie danych osobowych:


 

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Landtech Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie, ul. Henryka Siemiradzkiego 25, 05-820 jako pracodawca. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt z nim możliwy jest pisemnie na adres siedziby administratora lub mailowo - inspektor@landtech.com.pl.

 

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli zadania na stanowisku, na które Państwo aplikują będą wykonywane w oparciu o umowę cywilnoprawną, to podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda3.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
2 Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3Art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
4Art. 9 ust. 2 lit a) RODO.

 

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy Administratora, jeżeli sposób przetwarzania wymaga powierzenia im danych (np. operatorzy serwisów z ogłoszeniami o prace, na których zamieszczamy ogłoszenia).

 

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4)      prawo do usunięcia danych osobowych;
5)    prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym i zarazem jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Poznaj

Landtech Sp. z o.o.

Landtech Sp. z o.o.

Landtech Sp. z o.o. to silna i doświadczona firma od lat działająca w branży telekomunikacyjnej. Oferujemy najwyższy standard usług związanych z dostępem do Internetu. Nasza oferta kierowana jest do wymagających odbiorców biznesowych oczekujących szybkich, stabilnych i niezawodnych łączy dostępu do Internetu oraz transmisji danych. Jako niezależny operator posiadamy własną sieć światłowodową na terenie całego kraju oraz profesjonalne łącza radiowe.

Proces rekrutacji

KrokRozmowa telefoniczna
KrokSpotkanie rekrutacyjne
KrokPropozycja współpracy
Monter instalacji telekomunikacyjnych, jak sugeruje już sama nazwa stanowiska, zajmuje się montażem, konserwacją, serwisowaniem i kontrolowaniem poprawnego funkcjonowania instalacji telekomunikacyjnych na podległym obszarze. Do obowiązków osoby obsadzonej na tym stanowisku może należeć wykonywanie różnorodnych instalacji poczynając od anten i połączeń kablowych w mieszkaniach abonentów, poprzez linie kablowe, ...
Praca Monter Instalacji Telekomunikacyjnych