Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Podreferendarz

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Warszawa

6 dni temu

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 35944

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Praca biurowa we wszystkich siedzibach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Zakres zadań

 • Bezpośrednie udzielanie wsparcia użytkownikom w zakresie instalacji i konfiguracji stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania biurowego, narzędziowego, poczty elektronicznej oraz innego oprogramowania wykorzystywanego w Inspektoracie
 • Przyjmowanie dostaw urządzeń teleinformatycznych oraz przekazywanie ich pracownikom, dokonywanie fizycznej migracji sprzętowej na miejsce docelowe
 • Zgłaszanie usterek sprzętu do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu komputerowego, a także urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania
 • Udział w przeprowadzanych na terenie Inspektoratu inwentaryzacjach sprzętu teleinformatycznego oraz licencji
 • Współtworzenie oraz uaktualnianie rejestru sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania oraz prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych prac
 • Instalowanie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do poprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
 • Przygotowywanie, konfigurowanie oraz instalowanie stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz przeprowadzanie doraźnego szkolenia pracowników w zakresie obsługi aplikacji biurowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • bardzo dobra znajomość budowy komputerów PC
 • bardzo dobra znajomość sprzętowo-programowej konfiguracji komputerów
 • bardzo dobra znajomość pakietów biurowych Microsoft, Open Office
 • bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Windows XP – Windows 10
 • znajomość zagadnień sieciowych LAN
 • język obcy: język angielski na poziomie umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej
 • orientacja na klienta, komunikatywność, współpraca w zespole, organizacja pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość platformy pocztowej oraz aplikacyjnej Lotus Notes
 • znajomość usługi katalogowej Active Directory
 • znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych (przełączniki zarządzane, routery)
 • język obcy: język angielski B1 - komunikatywny
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B;
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-25 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa

  Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.288.2018.1134.

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (792)
  Wałbrzych (56)
  Legnica (117)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (198)
  Toruń (107)
  Lubelskie:
  Lublin (243)
  Chełm (34)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (974)
  Tarnów (63)
  Nowy Sącz (45)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2243)
  Radom (180)
  Płock (49)
  Opolskie:
  Opole (185)
  Nysa (57)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (140)
  Przemyśl (35)
  Podlaskie:
  Białystok (128)
  Suwałki (36)
  Łomża (36)
  Pomorskie:
  Gdańsk (476)
  Gdynia (187)
  Słupsk (54)
  Śląskie:
  Katowice (523)
  Częstochowa (149)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (136)
  Elbląg (58)
  Ełk (33)
  Wielkopolskie:
  Poznań (673)
  Kalisz (73)
  Konin (64)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (342)
  Koszalin (71)
  Kołobrzeg (39)
  Auchan (94)
  Tesco (112)
  Inditex (52)
  OBI (9)
  PKP (18)
  STRABAG (7)
  ABB (108)
  Accenture (265)
  Carrefour (167)
  PKO BP (367)
  KPMG (41)
  Orange (35)
  IKEA (44)
  Budimex (21)

  Rekrutują z Praca.pl