Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Podreferendarz

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Warszawa

4 dni temu

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 35903

Warunki pracy

Praca w zastępstwie nieobecnego pracownika.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy komputerze,
- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,
- permanentna obsługa klienta zewnętrznego,
- w budynku znajdującym się w dzielnicy Ursynów, przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.
Pracownikom oferujemy:
trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, refundacje nauki języków obcych i studiów podyplomowych, dofinansowanie do karty Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, ruchomy czas pracy.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach o udzielnie lub pozbawienie ochrony międzynarodowej;
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach wymienionych powyżej;
 • prowadzenie przesłuchań statusowych w sprawach postępowań na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach o udzielnie lub pozbawienie ochrony międzynarodowej;;
 • tłumaczenie i analizowanie obcojęzycznych informacji wykorzystywanych w postepowaniach na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach o udzielnie lub pozbawienie ochrony międzynarodowej;
 • prowadzenie korespondencji z osobami prawnymi i fizycznymi, stronami i ich pełnomocnikami w sprawach należących do zakresu zadań służbowych;
 • rejestrowanie w systemie informatycznym Pobyt, decyzji i postanowień w sprawach o udzielenie lub pozbawienie ochrony międzynarodowej;
 • uzupełnianie SI Monitoring w zakresie dekretacji, wezwań, przesłuchań, postanowień, projektów decyzji i innych danych szczegółowych dotyczących prowadzonych spraw o udzielenie ochrony międzynarodowej;
 • obsługiwanie systemu informatycznego z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów (EZD).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP,
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość ogólnej sytuacji społeczno-politycznej na świecie;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie programu: MS Word;
 • znajmość języka rosyjskiego na poziomie zaawansowanym C1;
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajmość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym B1;
 • umiejętność obsługi SI z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów (EZD);

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-17 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  ul. Taborowa 33
  02-699 Warszawa
  z dopiskiem "Podreferendarz w Wydziale II Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych - Ogłoszenie nr 35903 (zastępstwo)"

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (691)
  Wałbrzych (51)
  Legnica (84)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (163)
  Toruń (91)
  Lubelskie:
  Lublin (148)
  Chełm (23)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (873)
  Tarnów (45)
  Nowy Sącz (41)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2061)
  Radom (85)
  Płock (36)
  Opolskie:
  Opole (171)
  Nysa (33)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (120)
  Przemyśl (20)
  Podlaskie:
  Białystok (118)
  Suwałki (29)
  Łomża (31)
  Pomorskie:
  Gdańsk (380)
  Gdynia (153)
  Słupsk (43)
  Śląskie:
  Katowice (491)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (120)
  Elbląg (40)
  Ełk (22)
  Wielkopolskie:
  Poznań (592)
  Kalisz (46)
  Konin (45)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (307)
  Koszalin (53)
  Kołobrzeg (33)
  Auchan (88)
  Tesco (107)
  Inditex (54)
  OBI (9)
  PKP (21)
  STRABAG (7)
  ABB (105)
  Accenture (283)
  Carrefour (160)
  PKO BP (348)
  KPMG (38)
  Orange (33)
  IKEA (41)
  Budimex (20)

  Rekrutują z Praca.pl