Podreferendarz

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Warszawa

26 dni temu

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 54381

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Prowadzenie rejestru pism wpływających do Wydziału Płac;
 • Prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych zawartych przez ULC z osobami fizycznymi;
 • Wprowadzanie do systemu kadrowo-płacowego danych osobowych osób niebędących pracownikami, z którymi Urząd zawarł umowy cywilnoprawne;
 • Wprowadzanie do systemu kadrowo-płacowego potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych oraz wprowadzanie zajętych wierzytelności z tytułu umów cywilnoprawnych;
 • Udział w sporządzaniu przelewów i obsłudze importu płatności bezgotówkowych do bankowości elektronicznej NBP;
 • Udział w sporządzaniu dokumentacji płacowej i jej archiwizacji;
 • Udział w rozliczaniu absencji pracowników z tytułu choroby i macierzyństwa oraz innych tytułów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Umiejętność obsługi MS Excel
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego
 • Znajomość zasad rozliczania wynagrodzeń.
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych