Podreferendarz

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Warszawa

24 dni temu

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 64912

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie telefoniczne, mailowe
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)
- winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
- wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
- ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
- praca w pokoju wieloosobowym
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Zadanie 1: Prowadzenie obsługi i ewidencji finansowo-księgowej • dekretowanie dowodów księgowych • weryfikowanie formalno-rachunkowe dowodów księgowych • wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego • wystawianie dowodów księgowych • wystawianie poleceń zapłaty • prowadzenie rozliczeń • importowanie danych z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo-księgowego • dokonywanie poleceń przelewu
 • Zadanie 2: Prowadzenie obsługi w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych • weryfikowanie zapisów księgowych, sporządzanie zestawień (m.in. obrotów i sald, analityki wydatków, etc.) • weryfikowanie zgodności danych z dokumentami otrzymanymi z innych komórek • weryfikowanie informacji budżetowych
 • Zadanie 3: Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie majątku Ministerstwa • ewidencja księgowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych • ewidencja ilościowo-wartościowa przychodów i rozchodów materiałów • ewidencja księgowa stanów magazynowych • okresowe uzgadnianie stanu majątku
 • Zadanie 4: Inwentaryzowanie aktywów • porównywanie danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami • przygotowywanie potwierdzeń sald oraz wyjaśnianie ewentualnych niezgodności rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne lub inne nieprofilowane lub kursy/szkolenia z zakresu ekonomii/rachunkowości
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, znajomość zasad rachunkowości,
 • znajomość zagadnień związanych z księgowością,
 • znajomość ustawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, rzetelność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent 
  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Praca Referent