Poradnik Praca 2018

Budownictwo, inżynieria i produkcja 56 PLANOWANIE KARIERY W ZAWODACH TECHNICZNYCH w fabryce. Pole działania i opcje na przyszłość ludzi z wy- kształceniem technicznym są niezwykle szerokie. Sam jestem tego świetnym przykładem. Absolwent Wojsko- wej Akademii Technicznej; lata 80. Akademia była wtedy w 100% wojskowa, co tym bardziej izolowało mnie od świa- ta biznesu, który… wtedy zresztą w ogóle nie istniał. Do tego doktor inżynier nauk technicznych (pojazdy), blisko 10 lat pracy w tejże uczelni, głównie na stanowisku naukowo-ba- dawczym. Cóż bardziej odległego, zdawałoby się, od mojego obecnego zawodu…? A zawodem tym od ponad 17 lat jest do- radztwo w obszarze rozwoju osobistego i zawodowego, przy- wództwa, komunikacji, autorefleksji oraz coaching i usługi executive search. Pracuję z firmami i menedżerami na ca- łym obszarze EMEA, od Paryża przez Warszawę, Sztokholm i Kair po Ałmaty i Nowosybirsk (dalej służbowo nie byłem, jeszcze…). Przygoda życia. Okazuje się, że może nie wszyst- ko, ale naprawdę wystarczająco wiele może się w Twoim ży- ciu inżyniera wydarzyć. Jeśli tylko zechcesz i będziesz nad tym świadomie pracował. Reguły planowania kariery czy wręcz planowania swojego życia, którego kariera jest tylko elementem, są uniwersalne. Są one takie same dla przedstawicieli zawodów technicz- nych, jak i wszystkich pozostałych. Jest jednak dla tychże przedstawicieli zawodów technicznych dobra wiadomość na początek – uniwersalność jest w tym przypadku bodajże naj- większa. Uniwersalność, czyli możliwość przebranżowienia się i podejmowania zupełnie nowych wyzwań, już niezwią- zanych z bazowym wykształceniem. Znacznie łatwiej komuś z dobrym (to ważne) wykształceniem technicznym przesu- nąć się z czasem do innych aktywności (sprzedaż, finanse, marketing, zarządzanie ogólne, HR itd.) niż odwrotnie. Do- syć łatwo można sobie wyobrazić inżyniera zarządzającego nie tylko produkcją, ale też sprzedażą, finansami czy też całą firmą. Ba, nie trzeba sobie specjalnie wyobrażać, skoro tylu ich dokoła. Wieloletnie badania prowadzone przez Rzeczpo- spolitą pokazują, że najliczniejszą grupą wśród najwyższej kadry zarządzającej są ludzie z wykształceniem technicz- nym. W drugą stronę nie jest to już takie „proste”. Znacznie trudniej znaleźć np. absolwenta nauk społecznych lub mar- ketingu kierującego działem jakości czy utrzymania ruchu

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY3NDYy