Doskonałe CV w 8 krokach

2019-09-23

Napisanie dobrego, efektywnego życiorysu zawodowego jest zadaniem bardzo trudnym. Wymaga połączenia bardzo wielu unikatowych umiejętności, od typowych kompetencji związanych ze stroną estetyczną całego przedsięwzięcia, po talent marketingowy i nieprzeciętne zdolności pisarskie.

 

W związku z tym początkowo cel, jakim jest doskonałe CV, może być trudny do osiągnięcia. Warto jednak nieustannie poprawiać swoje dokumenty, by zwiększać swoją szansę na zainteresowanie potencjalnego pracodawcy.

 

Jak napisać doskonałe CV – krok po kroku?

 

Nie ma czegoś takiego jak szablon doskonałego CV. Sporządzając dokument warto jednak kierować się pewnymi zasadami.

 

Krok 1 – dobre opracowanie zakresów czynności na stanowisku

Ważnym elementem naszego CV jest zwięzłe opisanie tego, czym zajmowaliśmy się w pracy. Brak niektórych elementów, niedokładny lub nieadekwatny opis, mogą zdyskwalifikować naszą kandydaturę, mimo, że spełnialiśmy wszystkie wymienione w ogłoszeniu wymagania. By uniknąć takiej sytuacji, można posłużyć się opisem stanowiska pracy, który oferuje między innymi Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia. Takie zestawienie charakterystycznych umiejętności i wykonywanych czynności może być sporym udogodnieniem przy weryfikacji własnego zakresu obowiązków.

 

Drugim źródłem treści jest wykorzystanie własnego zakresu czynności, który otrzymaliśmy przy podpisywaniu poprzedniej umowy o pracę. Z reguły znajdują się tam dokładne informacje o naszych obowiązkach służbowych. Należy po prostu zastanowić się, które będą ważne dla naszej potencjalnej pracy. Dane mniej istotne trzeba oczywiście pominąć.

 

Krok 2 – edukacja, szkolenia, treningi umiejętności

W części dotyczącej wykształcenia lub szkoleń należy uważnie wyselekcjonować istotne informacje pod kątem stanowiska, na które aplikujemy. Pamiętajmy o szkoleniach branżowych czy cyklicznych szkoleniach wewnętrznych w poprzednim zakładzie pracy.


Wykształcenie jest wprawdzie elementem dodatkowym, nie podstawowym, ale w przypadku dwóch podobnych kandydatur, takie niuanse mogą decydować o zaproszeniu na rozmowę.

 

Krok 3 – uwypuklenie osiągnięć

Osiągnięcia w pracy zawodowej są tym, co nas wyróżnia wśród setek innych kandydatów. Warto, by te informacje w odpowiedni sposób podkreślić. Jak to zrobić? Przydatne będzie odpowiedzenie sobie na poniższe pytania:

• Czy przyczyniliśmy się do wzrostu sprzedaży?
• Czy dzięki naszym działaniom udało się ograniczyć koszty?
• Czy przekroczyliśmy plan sprzedaży?
• Czy kiedykolwiek ukończyliśmy pracę przed czasem?
• Czy wykonaliśmy coś ponad standardową jakość?
• Czy wprowadziliśmy na swoim stanowisku jakieś innowacje, który przyczyniły się do wzrostu efektywności pracy?
• Czy kiedykolwiek udało nam się zauważyć i usunąć poważny błąd w projekcie lub dokumencie?
• Czy osiągnęliśmy sukces, kiedy wszystkie przesłanki wskazywały na porażkę?
• Czy zrobiliśmy coś więcej niż się po nas spodziewano?
• Czym wyróżniamy się w swojej pracy na tle innych pracowników zajmujących się tym samym co my?

 

Jeśli przynajmniej na jedno z pytań udało nam się odpowiedzieć twierdząco, opiszmy własne osiągnięcia w kilku zdaniach. Taka personalizacja może przynieść nam wymierne korzyści. Warto się chwalić sukcesami, skromność podczas sporządzenia dokumentów aplikacyjnych jest niewskazana.

 

Krok 4 – słowa kluczowe

Słowa kluczowe nabrały nowego znaczenia w świecie elektronicznych systemów wyszukiwawczych. Obecnie coraz częściej bazy danych aplikacji przeszukuje się przy pomocy haseł. Odpowiednio dobrane słowa kluczowe odsiewają nieistotne z punktu widzenia pracodawcy aplikacje, pozostawiając jedynie te, które zawierają określone frazy. Niemniej system ten jest niedoskonały i niesie za sobą ryzyko popełnienia błędu. Jego zaletą jest jednak niski koszt pozyskania aplikacji oraz szybkość dostępu do kandydatów.

 

Na szczęście dla aplikującego jest prosty sposób na zwiększenie swojej szansy podczas rekrutacji wykorzystujących taki system. Należy po prostu opracować odpowiedni zakres słów kluczowych odnoszących się do branży, w której chcemy pracować lub stanowiska, które nas interesuje. Bardzo dobrym źródłem słów kluczowych są same ogłoszenia a pracę.

 

Dodatkowo dobrą praktyką będzie też użycie synonimów, które mogą dać nam wzmocnienie efektu wyszukiwawczego.

 

W czasach, kiedy elektroniczne systemy zaczynają dominować, oferta bogata w słowa kluczowa staje się standardem. Oczywiście, nie należy stosować tej zasady ślepo, bo zastosowanie zbyt dużej liczby takich fraz w nie pasujących nigdzie miejscach przyniesie efekt odwrotny od zamierzonego.

 

Krok 5 – wykreśl niepotrzebne dane

Trzeba pamiętać, że każde słowo naszego życiorysu ma znaczenie. Jest to komunikat, który ma zaowocować zaproszeniem nas na rozmowę. By w naszym CV znalazły się jedynie najpotrzebniejsze rzeczy, należy bardzo dokładnie przeczytać cały dokument i z ołówkiem w ręku, z całą stanowczością wykreślić zdania lub stwierdzenia, które z punktu widzenia pracy są nieistotne. Nie należy bać się skreśleń. Jeśli CV zajmie przez to jedną stronę A4 zamiast dwóch, to dobrze, gdyż będzie to jedna strona istotnych i ważnych informacji.

 

W życiorysie zawodowym nie musimy mówić wszystkiego o sobie. CV to nie jest autobiografia. Pomocne w wykreślaniu niepotrzebnych informacji mogą być pytania:

• Co jest ważne w tej pracy?
• Jakie wymagania postawił pracodawca?
• Jakich informacji oczekuje ode mnie rekruter?
• Co znajduje się w moim CV, a czego nie ma w ogłoszeniu?

 

Taka weryfikacja spowoduje ukierunkowanie dokumentu na to określone stanowisko.

 

Krok 6 – reorganizacja treści pod kątem jej wagi

Podczas sporządzania CV powinna towarzyszyć nam zasada: najważniejsze rzeczy na początku. Zazwyczaj oznacza to, że w pierwszej kolejności wymieniamy umiejętności i kwalifikacje, następnie doświadczenie zawodowe, a dopiero potem wykształcenie i zainteresowania. Niemniej nie jest to ścisła reguła. Na przykład, gdy kandydat jest świeżo upieczonym absolwentem uczelni i dopiero stawia pierwsze kroki na rynku pracy, najważniejszym elementem CV będzie działalność podczas studiów czy przebyte szkolenia.

 

Krok 7 – weryfikacja treści pod kątem czytelności

CV powinno być przystępne, a kolejne zdania musi cechować logiczna spójność. Należy unikać też nadmiernie długich, podrzędnie złożonych zdań, które mogłyby spowodować, że rekruter się zniechęci. O wiele lepsze będą krótkie równoważniki zdań, punkty, zdania z jednym orzeczeniem. Należy przy tym pamiętać, że styl formalny jest obowiązkowy – skróty myślowe, kolokwialne wyrażenia, neologizmy – zostawmy na inną okazję.

 

Krok 8 – nie zapominajmy o profilu zawodowym

Profil zawodowy dobrze jest napisać na końcu, kiedy pozostałe elementy są już gotowe. Będąc "na świeżo" z zakresami obowiązków, najważniejszymi osiągnięciami, łatwiej jest napisać 4-5 mocnych zdań dotyczących naszej kandydatury.

 

Profil umieszczamy na początku swojej aplikacji zaraz po danych personalnych. Zawiera on opis naszych umiejętności, kwalifikacji pod kątem przydatności do pracy, o którą się w chwili obecnej ubiegamy.

 

Należy pamiętać, że profil nie jest ogólną charakterystyką naszej osoby, ale komunikatem dotyczącym typu stanowiska oraz naszego dopasowania do firmy. Profil koniecznie piszemy z punktu widzenia pracodawcy, zdając sobie po prostu pytanie: Czego nasz potencjalny szef oczekuje od osoby na tym stanowisku? Co przekona specjalistę do zaproszenia nas na rozmowę?

 

Stosowanie się do powyższych zasad pozwoli nam poprawić swój dokument aplikacyjny. Być może na pytanie: jak napisać doskonale CV, nie znajdziemy odpowiedzi już za pierwszym razem, jednak praktyka czyni mistrza.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj