CV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawcówWięcejWybierzCV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawców

Jak napisać życiorys zawodowy, który zaowocuje zaproszeniem na rozmowę? 2010-09-10

Wstęp

Powszechnie wiadomym jest, że życiorys zawodowy może albo otwierać drzwi do prawdziwej kariery, albo je zamykać. Wielokrotnie przekonaliśmy się sami wysyłając dziesiątki, jeśli nie setki aplikacji, że poszukiwanie pracy może być koszmarem, a oczekiwanie na odpowiedzi, które nie nadchodzą, bardzo ciężką próbą charakteru.

W przypadku kiedy wysyłanie aplikacji nie przynosi pożądanego rezultatu, nie należy się poddawać. Odnalezienie przyczyn niepowodzeń i ich eliminacja, może niemal natychmiast zmienić naszą sytuację i zaowocować zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną. Warto przyjrzeć się efektom swojej pracy i zastanowić się co może być problemem.

Co może być problemem?

Stając przed problemem braku odpowiedzi na wysyłane do pracodawców aplikacje, często zapytujemy siebie co się dzieje. Przecież przeglądając poradniki, pytając znajomych i wielokrotnie przeszukując swoje dokumenty w poszukiwaniu literówek, praktycznie wszystkiego dopilnowaliśmy. Wszystkie elementy są do siebie dopasowane, czcionka jest odpowiednia, treść również, jednak wciąż brakuje nam zaproszenia na rozmowę.

Zaczynamy analizować:

1. Czy CV przyciąga uwagę czytelnika?
2. Czy zakresy obowiązków są wystarczająco czytelnie wyjaśnione?
3. Czy użyłem odpowiedniego słownictwa do opisu?
4. Czy mam wystarczające kwalifikacje i umiejętności?
5. Czy czcionka nie jest za mała lub za duża?

Oczywiście zagadnienia poruszone w powyższych punktach są bardzo istotne i należy koniecznie o te elementy zadbać, jednak problem może dotyczyć czegoś zupełnie innego. Otóż, specjalista ds rekrutacji, który otrzymuje nasz życiorys z reguły poświęca mu około 15, 20 sekund. Pierwsze czytanie, jest zawsze bardzo pobieżne, a po tych kilkunastu sekundach zapada decyzja o dalszych losach naszej aplikacji. Proszę się jednak nie obawiać, 20 sekund dla osoby, która zapoznała się już z tysiącami życiorysów, to naprawdę dość dużo czasu na decyzję i to trafną decyzję.
Jeśli więc udało się nam przyciągnąć uwagę, dostaniemy szansę na dokładniejsze przeczytanie. Jeśli po tych 15 sekundach rekruter nie znalazł niczego interesującego, nawet jeśli informacje tam były, najprawdopodobniej, w zależności od ogólnej sytuacji zapotrzebowania na kandydatów, wylądujemy albo w stercie "do przejrzenia kiedyś", albo od razu w koszu.

Należy więc zrobić wszystko co tylko możliwe, oczywiście w granicach stylu przynależnego tym dokumentom, by nasz życiorys przyciągał uwagę. Poniżej przedstawiam zbiór porad, które pozwolą udoskonalić nasze dokumenty aplikacyjne.

Wykorzystanie "Profilu" streszczenia umiejętności lub podsumowania kwalifikacji

Są to elementy życiorysu, które umieszczamy na samym początku, zaraz po naszych danych personalnych. Poradniki dość często wspominają o użyciu tych elementów, jednak z praktyki wiem, że kandydaci dość rzadko je stosują. Sądzę, że jest to raczej wynik niewiedzy, niż niechęci, ponieważ wspomniane elementy w sposób znaczący, wzbogacają naszą aplikację oraz przez swoją zwartość i formę przyciągają uwagę czytającego. Poprawnie użyte stanowią, krótki, trafny, punktowy opis tego co umiemy i kim jesteśmy w pracy, pozwalają nas właściwie zakwalifikować, a przecież, akurat w przypadku poszukiwania pracy leży to w naszym interesie.

Profil (def.) - krótki, kilkuzdaniowy lub kilkupunktowy opis kandydata, obejmujący streszczenie najważniejszych umiejętności, kompetencji, oraz cech osobowościowych. Profil ma w większym stopniu charakter marketingowy, a nie merytoryczny. Stanowi swojego rodzaju reklamówkę kandydata. Podkreślić jednak trzeba, że nie jest to reklamówka "ogólna", lecz bardzo skondensowana odpowiedź na wymagania pracodawcy.

Przykład opracowania profilu na stanowisko Asystentka/Sekretarka

Młoda, dynamiczna i ambitna osoba z doświadczeniem na asystenckich stanowiskach biurowych. Umie utrzymywać dobre relacje z klientami firmy. Profesjonalnie reprezentuje organizację w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi. Wyszkolona w telefonicznej obsłudze klienta. Będzie stanowić mocne wsparcie dla firmy.

Streszczenie umiejętności lub podsumowanie kwalifikacji (def.) jest to skrótowe, punktowe ujęcie, najważniejszych umiejętności, istotnych z punktu widzenia stanowiska, na które aplikujemy.

Przykład opracowania streszczenia umiejętności na stanowisku Informatyka/Programisty

Systemy operacyjne: MS Windows, UNIX,
Programowanie: XML, VXML, PL/SQL, T-SQL, Java, C/C++
Bazy danych: Oracle, SyBase, DB2

Podsumowując użycie takich dwóch elementów, albo przynajmniej jednego z nich na początku naszego życiorysu, z całą pewnością zwróci uwagę rekrutera. Warto to wykorzystać i nie przychodzić od razu, po danych personalnych, do części dotyczącej wykształcenia lub doświadczenia, lecz umieścić pomiędzy omówione wyżej elementy. I chociaż w szablonach dostępnych w Internecie, rzadko można się z nimi spotkać, zapewniam, że stanowią one standardowy element nowoczesnej aplikacji.

Pamiętajmy, że chociaż cv jest dokumentem o dość stałej strukturze, to nic nie stoi na przeszkodzie by w uzasadnionych przypadkach to hierarchię zmodyfikować. Czasami indywidualne doświadczenia, nie sposób jest wtłoczyć w standardowe ramy, dlatego dopuszczalne jest wykorzystywanie logicznie uzasadnionych dodatkowych kategorii opisu. Profil i streszczenie kwalifikacji są tego przykładem.

Opis doświadczeń zawodowych

Po opracowaniu danych personalnych profilu oraz kluczowych umiejętności przyszedł czas na opis doświadczeń zawodowych. Tutaj również jest szereg problemów i możliwych nieprawidłowości. Podstawową jest kiedy osoby, z już bogatym doświadczeniem, rozpoczynają od opisu swojego wykształcenia. Nie jest to z formalnego punktu widzenia błąd, ale jeśli chodzi o marketing własnej osoby już tak. Generalną zasadą jest, że najważniejsze informacje powinny znajdować się na początku. Czy wykształcenie osoby, która ma np. 5 lub 10 lat doświadczenia na stanowiskach menedżerskich i udokumentowane sukcesy zawodowe stanowi najważniejszą informację. Odpowiedź oczywiście brzmi nie. Potencjalnego pracodawcę, najbardziej interesują tutaj doświadczenia kandydata i jego umiejętności zdobyte w pracy. Wykształcenie w takiej sytuacji lepiej jest umieścić po doświadczeniu, a czasem nawet po certyfikatach i szkoleniach. Formalna edukacja szkolna, na pewnym etapie traci na znaczeniu. Istotne staje się to, czego nauczyliśmy się w pracy zawodowej.

Inaczej ma się sytuacja z życiorysem absolwenta, gdzie typ i rodzaj ukończonej szkoły jest informacją istotną, a doświadczenia ograniczają się na przykład wyłącznie do 1-2 miesięcznej praktyki zawodowej. W takiej sytuacji rozsądne jest najpierw zamieścić dane o wykształceniu, zgodnie z zasadą, najważniejsze informacje zawsze na początku a dopiero później "chwalić się" pierwszą pracą.

Kolejnym błędem jaki popełniają, nawet doświadczeni kandydaci, jest niepoprawne uporządkowanie. Pamiętajmy, że w przypadku doświadczenia i wykształcenia zawsze używamy odwrotnego porządku chronologicznego, tzn. najświeższe informacje zamieszczamy na początku. Nikogo przecież raczej nie interesuje, że w latach 70-tych kończyliśmy szkołę podstawową, lub odbywaliśmy praktyki zawodowe w zakładzie pracy, który już nawet nie istnieje.

Innym błędem jaki można popełnić, jest użycie niepoprawnego formatu prezentacji doświadczeń zawodowych. Zamiast porządku chronologicznego, niektórzy decydują się na cv funkcjonalne. Oczywiście jest czasami uzasadnione i efektowne, jednak w większości przypadków spowoduje, odrzucenie naszej kandydatury. W życiorysie funkcjonalnym brakuje bowiem dat i miejsc, a przecież są one jednymi z najważniejszych elementów oceny.
Pamiętajmy, że format chronologiczny cv, jest najbezpieczniejszy. Jeśli nie wiadomo jakiego formatu użyć, na pewno nie popełni się błędu wybierając cv chronologiczne i modyfikacje w tym strukturalnym elemencie wymagają szczególnie dokładnego przemyślenia.

Dopasowanie życiorysu do stanowiska

Przypomnijmy, naszym podstawowym celem jest opracowania dokumentów, które zaowocują zaproszeniem na rozmowę na określone wybrane przez nas stanowisko. W takim przypadku warto wzmocnić naszą ofertę odpowiednią ją profilując. Sprofilowane cv jest dokumentem, w którym pewne elementy zostały uwypuklone, a inne ograniczone do minimum lub niekiedy pominięte.

Jednym z rodzajów sprofilowania jest modyfikacja kolejności wykonywanych na stanowisku zadań pod kątem ich ważności w przyszłej pracy oraz pominięcie informacji, które z tego punktu widzenia są nieistotne. Proszę zwrócić uwagę, że im mniej się powie o doświadczeniach niezwiązanych z daną pracą tym większe wrażenie wywierać będą umiejętności i kwalifikacje istotne. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że życiorys zawodowy to nie życiorys generalnie i nie należy pisać wszystkiego, a jedynie te informacje, które są ważne z punktu widzenia przyszłej pracy.

Dodatkowo, jeśli poszukujemy zatrudnienia na kilku różnych stanowiskach, lepiej jest kiedy przygotujemy kilka życiorysów, każdy na jedno stanowisko.

Uwypuklenie osiągnięć

W Polsce bardzo rzadko spotyka się by życiorys zawierał odniesienie do osiągnięć zawodowych. Można powiedzieć, że nasze rodzime życiorysy są suche. Brakuje w nich właśnie zabiegów marketingowych. Proszę sobie wyobrazić sytuację kiedy w telewizji podczas reklamy proszku do prania ze wszystkich 100 firm 99 podaje skład chemiczny z opakowania, a tylko jeden reklamuje niesamowitą czystość, wspaniały zapach, radość życia, którą daje jego używanie. Który produkt Państwo wybiorą jeden z 99 takich samych czy ten ostatni w opinii producenta wyjątkowy?

Posługując się analogią 99 producentów opisało zakres czynności jeden podkreślił korzyści jakie przynosi. Tak samo jest w przypadku życiorysu. Przyszłego pracodawcy nie interesuje skład chemiczny, tylko wartość, którą nasza osoba może wnieść do firmy i korzyści jakie przynosiliśmy poprzedniemu pracodawcy. Wskazane jest więc by przy naszych zakresach czynności wspomnieć o naszych zasługach jeśli chodzi np. o generowanie zysków, redukcję kosztów, pozyskiwanie klientów czy też innych, które stanowią nasz szczególny wkład w funkcjonowanie firmy.

Oczywiście identyfikacja osiągnięć i korzyści jest zadaniem trudnym. Każdy z nas zapytany o osiągnięcia musi się bardzo wnikliwie zastanowić. Pomocne mogą być odpowiedzi na następujące pytania:

1. Z czego jestem najbardziej dumny w swojej pracy?
2. Co takiego zrobiłem, czym wato się pochwalić przed innymi ludźmi?

Chciałbym jeszcze raz podkreślić, nie bójmy się mówić o swoich osiągnięciach, podkreślajmy z każdym razem sytuacje kiedy przyjęliśmy dodatkową odpowiedzialność, wykonaliśmy coś lepiej niż inni lub osiągnęliśmy sukcesy mimo przeciwności. Nie chowajmy historii o naszych sukcesach na lepszy moment, ostatnią chwilę, bo może się zdarzyć tak, że nigdy nie będziemy mieli okazji żeby je opowiedzieć.

Format graficzny życiorysu

Ostatnim elementem, który omówimy w tym artykule, jest graficzne opracowanie naszego życiorysu. Nie ma jednego uniwersalnego schematu, który zawsze przyniesie sukces, należy jednak pamiętać o następujących ogólnych zasadach. Najlepiej jeśli marginesy naszego dokumentu mają standardowy rozmiar 2,5 cm. Minimalnie może to być 1,5 cm. Im bardziej rozciągnięty jest tekst na kartce tym mniej estetycznie to wygląda. Szczególnie jeśli chodzi o marginesy boczne. Dodatkowo im szerszy jest tekst tym trudniej się go czyta. Jest to udowodnione i sprawdzone, lecz nie oznacza oczywiście, że nie da się takiego życiorysu przeczytać, chodzi tylko o łatwość i dotarcie z treściami do rekrutera.

Należy też pamięć o odpowiednich odstępach pomiędzy sekcjami. Zachowanie odpowiednich proporcji białych powierzchni do tekstu, wpływa na czytelność naszego dokumentu.

Jeśli chodzi o nagłówki, to z racji swojej funkcji, powinny być one napisane większą czcionką z pogrubieniem. Tak samo pogrubienia warto użyć przy nazwach pracodawcy oraz nazwach stanowisk. Nie nadużywajmy jednak tego elementu, ponieważ może przynieść to odwrotny skutek. Kiedy wszystko jest pogrubione, żadna informacja nie jest już ważniejsza dla czytającego.

Na koniec warto poprosić kogoś ze znajomych o ocenę, czy nasz życiorys po prostu wygląda dobrze. Jeśli opinia będzie negatywna poprawmy go, bo czasami nawet z tego powodu, nikt nie będzie chciał go przeczytać.

Zakończenie

Omówione propozycje zmian mają służyć lepszej prezentacji naszej osoby przed potencjalnym pracodawcą. Przedstawione zasady ogólne jak i szczegółowe propozycje powinny być jednak wprowadzane starannie, ostrożnie i powoli. W redagowaniu treści i formy łatwo jest popełnić błąd. Zawsze zatem należy korzystać ze zdrowego rozsądku i logiki. Bezmyślne wykorzystanie przedstawionych reguł może bowiem przynieść więcej szkody niż pożytku.

 

 

10.07.2006 - Zespół Praca.pl

Przeczytaj także:

Skomentuj