Jak skutecznie zdyscyplinować pracownika

2019-07-08

Z reguły pracodawca zakłada, że osoby zatrudnione szanują swoje obowiązki i starają się wykonywać je starannie i sumiennie. Co jednak zrobić, jeśli pracownik próbuje wprowadzić w miejscu pracy inne zasady, powierzone zadania wykonuje na przekór narzuconym wytycznym?

 

Jak zdyscyplinować pracownika

 

Oczywiście sposób dyscyplinowania pracownika uwzględnia Kodeks pracy. Wedle art. 108.:
„§1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:
1) karę upomnienia;
2) karę nagany.
§ 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną”

 

Oprócz powyższych: kary upomnienia, pieniężnej czy nagany, Kodeks pracy przewiduje nałożenie odpowiedzialności materialnej za szkodę wyrządzoną pracodawcy czy za powierzone pracownikowi mienie. Wszelkie próby dyscypliny powinny przebiegać w odpowiedniej formie i wedle obowiązujących przepisów (o sposobie komunikowania przyznawania kary, czasie przyznawania kary dla pracownika itd.).

 

Dyscyplinowanie pracownika

 

Warto jednak przeanalizować to, jak skutecznie zdyscyplinować pracownika, zanim jego przewinienia będą tak poważne, że będzie trzeba umieścić je w aktach osobowych.

 

Wiele się dziś mówi o budowaniu przyjacielskich relacji między pracodawcą, liderem zespołu, a resztą grupy. Wyjścia integracyjne, swobodny kontakt sprawiają, że zaciera się granica między koleżeńską zażyłością i stosunkami służbowymi. Taki układ może się sprawdzić, jeśli każdy z pracowników stara się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki i wszyscy jednakowo ciężko pracują na wspólny sukces.

 

Jednak jeżeli pojawia się uciążliwa niesubordynacja pracownika wobec przełożonego, trzeba zareagować. Należy to zrobić w taki sposób, by pracownik otrzymał jasny komunikat o tym, co robi źle i jakiej poprawy oczekujemy. Należy również pamiętać, by upomnienie pracownika odbywało się w odpowiednich warunkach. Zwracanie uwagi przy całej grupie, w biegu na korytarzu raczej niczego nie załatwi.

 

Skuteczna rozmowa dyscyplinująca powinna odbyć się w odpowiednich warunkach - pracownik i pracodawca powinni mieć czas na przedyskutowanie sytuacji. Podczas rozmowy może okazać się, że przyczyna niesubordynacji leży w zewnętrznym, niezależnym od obowiązków problemie i pracownik potrzebuje czasu, by móc wrócić na właściwe tory. Może okazać się też, że np. wcześniej nie zostały jasno określone zasady współpracy i zatrudniony nie miał świadomości, że narusza wyznaczone w zakładzie granice.


Po rozpoznaniu tematu obie strony powinny zastanowić się nad programem naprawczym - nad tym, jakie działania należy podjąć, by znów osiągnąć porozumienie na satysfakcjonującym poziomi. Kolejne kroki przełożonego będą polegały na obserwacji zmian i ewentualnej ich korekcie.

 

Jeśli jednak żadne metody nie przynoszą efektów, a przewinienia są zbyt rażące, należy przemyśleć oficjalne upomnienie dla pracownika lub naganę w pracy.

Przeczytaj także:

Skomentuj