Partner branży

KPMG

Praca w audycie finansowym – opcje awansu

 
Praca w audycie finansowym – opcje awansu

W serwisie pracy Praca.pl każdego tygodnia pojawia się przynajmniej kilka ofert pracy dla audytorów. Wiele z nich to oferty z tzw. Wielkiej Czwórki, ale sporo ogłoszeń dotyczy też audytorów wewnętrznych. Można zatem sądzić, że praca w audycie jest opcją dość pewną, a zatrudnienie oferowane jest zarówno osobom bez doświadczenia jak i tym, którzy w audycie zjedli już zęby. Jakie możliwości rozwoju wiążą się z tym zawodem? Wraz z ekspertami z KPMG postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

 

Stanowiska pracy w audycie

 

Dla osoby, która rozważa pracę w tym obszarze, nazwy stanowisk pracy brzmią dość enigmatycznie. Assistant I i Assistant II? In-charge? O co tu chodzi? Jak wygląda awans zawodowy w audycie?

 

Podstawowym stanowiskiem, od którego zaczyna się praca w audycie, jest stanowisko Assistant. Jest to osoba, która jako członek zespołu projektowego bierze udział w badaniu sprawozdań finansowych. Stanowisko to funkcjonuje we wszystkich firmach należących do Wielkiej Czwórki.


W KPMG po około roku pracy i otrzymaniu pozytywnej oceny kompetencji przechodzi się na stanowisko Assistant II. Taka osoba ma za sobą już sezon audytowy, nabrała doświadczenia i może brać udział w nieco większych projektach. Nadal jednak pod nadzorem in-charga – wyjaśnia Anna Burian-Szywacz, Senior Manager w dziale Audytu w KPMG w Polsce.


Kolejnym stanowiskiem jest Senior Assistant, który zarządza zespołem badającym. Taka osoba raportuje do managera projektu, robi dokumentację z badania i sprawdza pracę innych członków zespołu. Nadal pracuje się jednak na jednym projekcie jednocześnie.


Supervisor, który jest kolejnym szczeblem kariery, to bardziej doświadczony in-charge. Bierze udział w trudniejszych, rozbudowanych projektach. Później zaczyna się już ścieżka managerska. Najpierw Assistant Manager, potem Manager i Senior Manager. Na tych stanowiskach pracuje się przy kilku projektach jednocześnie. To wymagające wiedzy i elastyczności stanowiska – wyjaśnia ekspert.


Jak zatem widać, audytor ma przed sobą dość ustrukturyzowaną i jasną ścieżkę kariery, w której drzwi do dalszych etapów otwiera zdobycie kwalifikacji zawodowych.

 

Dwie ścieżki rozwoju – ACCA czy biegły rewident?

 

Doskonałe oceny uzyskiwane od przełożonych po zakończeniu sezonu nie wystarczają do tego, by przejść przez wszystkie szczeble kariery. Bez rozwoju w zakresie kwalifikacji prędzej czy później pojawi się „szklany sufit”. Jaką ścieżkę wybrać?


ACCA to międzynarodowy certyfikat potwierdzający posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości oraz zarządzania. Nie tylko poświadcza kwalifikację pracownika, ale dzięki temu, że jest rozpoznawalny na całym świecie, jest przepustką do lepszych zarobków, wysokich stanowisk, pracy za granicą, a także daje praktyczne umiejętności biznesowe.


Finalnym produktem przeprowadzonego badania jest sprawozdanie. Aby je podpisać konieczne jest posiadanie uprawnień zawodowych biegłego rewidenta (co wynika bezpośrednio z ustawy - przyp. 1).


W efekcie, w firmach audytorskich, choć można zdobywać kwalifikacje w obu obszarach, to promowane są uprawnienia biegłego rewidenta, bo ułatwiają pracę w zawodzie w Polsce.


Nie ma też przeszkód, by zdobyć obie kwalifikacje. Obecnie ich łączne uzyskanie jest nieco ułatwione. Osoba mająca zdane przynajmniej 10 egzaminów na biegłego rewidenta może zostać zwolniona z 9 egzaminów ze ścieżki ACCA (wtedy pozostaną jej do zdania jedynie 4). Zwolnienie działa też w drugą stronę – kwalifikacja ACCA pozwala „ominąć” część egzaminów na biegłego rewidenta.

 

Jak szybko można awansować w audycie?

 

Dla osób, które dopiero planują swoją karierę zawodową, poza kwestią zarobków, ważne są też możliwości rozwoju oraz łatwość i warunki awansów. Czy ścieżka audytora należy do łatwiejszych, czy może trudnych dróg dla osoby, która chce szybko zrobić karierę?

 

Annie Burian-Szywacz dotarcie do stanowiska Managera, czyli pokonanie kilku szczebli kariery, zajęło pięć lat. Sześć, jeśli wliczymy w to praktyki studenckie, w których wzięła udział. W tym czasie zdążyła też zdać egzaminy na biegłego rewidenta oraz uzyskać certyfikację ACCA.


Kariera w audycie nie zawsze przebiega równie szybko, ale jest to zdecydowanie dynamiczne i obfitujące w częste wydarzenia – również w aspekcie rozwoju – miejsce pracy.

 

Kto awansuje?

 

O tym, jak szybko będzie budowana ścieżka kariery zawodowej audytora, decydują zarówno oceny wyników pracy wykonywane przez przełożonych, jak i rozwój własny kompetencji zawodowych. Dla firm zajmujących się audytem weryfikacja danych to codzienność. Nic dziwnego zatem, że funkcjonują w nich dobrze opracowane i rozbudowane sposoby oceny pracowników.

 

W KPMG regularnie, w trakcie każdego sezonu prowadzimy oceny po projektowe, w których analizuje się sposób pracy oraz jakość przygotowywania badania i raportów przez osoby biorące udział w projekcie. Na wyższych stanowiskach również sposób zarządzania projektem. Bardzo ważnym elementem oceny jest porównywanie pracowników między sobą, w ramach grupy osób na tych samych stanowiskach. To pozwala wybrać te osoby, które najefektywniej poradziły sobie ze stawianymi przed nimi zadaniami. Po zakończeniu sezonu, oceny podsumowywane są w ramach procesu oceny rocznej – wyjaśnia Anna Burian-Szywacz.


Samo dobre realizowanie zadań w pracy to jednak często za mało. Trzeba też zdobywać wspominane wyżej kwalifikacje zawodowe.


Ja radziłabym jak najszybciej przystępować do egzaminów i rozpoczynać ścieżkę czy to ACCA, czy biegłego rewidenta. Wynika to z tego, że z jednej strony przy pracy na niższych stanowiskach łatwiej jest wygospodarować czas na naukę. Projekty, w których się uczestniczy, są mniej skomplikowane. Z drugiej strony wiedza, którą zdobywa się przygotowując się do egzaminów, niezwykle pomaga w pracy i naprawdę widać różnice w poziomie wiedzy i wykonywania zadań przez osoby, które zdecydowały się rozpocząć proces zdobywania kwalifikacji, a to pomaga w zdobyciu kolejnego awansu w pracy – wyjaśnia Anna Burian-Szywacz.

 

Jak strome są szczeble kariery w audycie?

 

Mówi się, że praca w audycie jest bardzo wymagająca. Nie chodzi tu tylko o wiedzę merytoryczną, ale też dokładność, skrupulatność, efektywność. To również praca pod presją czasu w szybko zmieniającym się środowisku. Droga do najwyższych stanowisk – partnerów czy dyrektorów – trwa kilkanaście lat. Czy faktycznie audytor finansowy to trudny zawód?


Zdaniem naszego eksperta, dla osób, które naprawdę dobrze czują się w audycie, pięcie się w górę jest naturalnym procesem, który oczywiście wymaga wysiłku i ciągłego zdobywania nowej wiedzy.


W KPMG rekrutujemy osoby, które – można tak powiedzieć – wpisują się w koncepcje corocznego awansu, czyli są wystarczająco zmotywowane do nauki i chcą pracować tak, jak my to robimy. W efekcie awans po zakończeniu sezonu przychodzi im niejako automatycznie. Każda osoba, która w toku pracy uzna jednak, że wymagania są za wysokie, lub nie odpowiada jej styl pracy, może przejść do pracy w innych obszarach. Audytorów chętnie do pracy zaprosi controlling finansowy, księgowość czy działy audytu wewnętrznego w innych firmach. Jeśli ktoś zaczął pracę w takiej firmie jak KPMG, to dla jego kariery zawodowej będzie to ogromny przełom, nawet jeśli nie zostanie z nami na wiele lat – wyjaśnia Anna Burian-Szywacz.


Doskonałym sposobem, by sprawdzić, czy audyt to praca idealna właśnie dla Ciebie, jest wzięcie udziału w praktykach. Trwają one przez sezon audytowy, czyli od października do marca. Warto się sprawdzić, bo przecież nie każdy audytor kończył rachunkowość. Mamy osoby po innych kierunkach jak np. matematyka, które po prostu nadrabiają wiedzę merytoryczną. Dla mnie praktyki były świetnym doświadczeniem, bo zobaczyłam jak zdobywana przeze mnie na studiach, nieco sucha wiedza teoretyczna, działa w praktyce. Dla tych, którzy chcą zdobyć nową wiedzę jeszcze przed rozpoczęciem praktyk oferujemy program World of Audit, czyli praktyczny cykl warsztatów audytowych, po których można otrzymać gwarantowaną ofertę praktyk, a nawet pracy w KPMG – opowiada Anna Burian-Szywacz.


Podsumowując, audyt finansowy to dobry wybór dla tych osób, którym marzy się dynamiczny sukces zawodowy. Będąc gotowym na ciągłą naukę, mimo tego, że już dawno ukończyło się studia, można szybko awansować, a rynek pracy jest nadal szeroko otwarty dla osób o kwalifikacjach ACCA czy biegłego rewidenta.

 

---

1. Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Dz.U.2017 poz.1089

 

Więcej artykułów "Księgowość, audyt"
Praca KPMG