Wybrana kategoria

Ciekawy list motywacyjny – pozwoli się wyróżnić

2019-08-30

Postawowym dokumentem podczas rekrutacji jest życiorys zawodowy. Wielu pracodawców nie czyta listów motywacyjnych. Dlaczego tak się zdarza?

 

Wydaje się, że to zjawisko wtórne – listy motywacyjne są pomijane nie dlatego, że w ogóle nie mają wartości, ale dlatego, że są szablonowe i nużące. Odpowiedź na pytanie, jak napisać ciekawy list motywacyjny, wcale nie jest łatwa. Przede wszystkim sporządzenie takiego dokumentu wymaga odrobiny umiejętności marketingowych i tzw. lekkiego pióra. Gdy nie czujemy się w tej materii pewnie, dobrze jest na początek kierować się kilkoma podstawowymi zasadami.

 

Jak napisać ciekawy list motywacyjny?

 

Przede wszystkim dokument ten to nie podanie o pracę. Nie zaczynamy go więc od słów: „niniejszym zwracam się z uprzejmą prośba o zatrudnienie mnie na stanowisku...”.

 

Język, jakim się w nim posługujemy w liście motywacyjnym jest nieco mniej formalny niż ten używany w innych dokumentach aplikacyjnych. Z drugiej strony zbyt swobodny styl wypowiedzi również nie jest mile widziany. Unikajmy skrajności, zarówno kolokwializmów i neologizmów, jak i nazbyt szablonowych, formalnych wyrażeń.

 

Trzeba również pamiętać, co stanowi cel sporządzenia takiego dokumentu – przekonanie pracodawcy o naszej motywacji do podjęcia pracy na danym stanowisku. Dlatego w przypadku każdej rekrutacji konieczne jest napisanie nowego listu. Źle widziane będzie też posługiwanie się wielorazowym wzorem, w którym nazwę firmy wpisujemy w wykropkowane miejsce.

 

Należy również pamiętać o właściwym umotywowaniu naszej kandydatury. Firma to nie szkoła, więc szef raczej nie szuka kogoś, dla kogo najważniejszym celem jest „doskonalenie swoich umiejętności”, „zdobywanie nowych kompetencji” czy „poszerzanie wiedzy”. Jest to dobra postawa, niemniej w treści listu kandydat powinien przede wszystkim podać, co może zaoferować firmie – na przykład zasugerować kilka (realistycznych) pomysłów. Z drugiej strony niedopuszczalne jest pisanie, że dzięki nam firma wreszcie stanie na nogi i będzie prowadzona jak należy.

 

List motywacyjny powinien mieć miłą do czytania konstrukcję, tempo – nie nużyć. Długie, wielokrotnie złożone zdanie lepiej podzielić na kilka mniejszych. Nie należy też powtarzać tego, co już umieściliśmy w życiorysie. Niedopuszczalne jest kopiowanie zdań, jednak możemy rozwinąć to, co tylko zasygnalizowaliśmy w CV.

 

Ciekawy list motywacyjny – wzór

 

Stawiając sobie za cel stworzenie ciekawego listu motywacyjnego, trzeba pamiętać o jego właściwej formie. Musi zawierać bieżącą datę i nazwę miejscowości, a także dane osobowe – imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail.

Poniżej umieszczamy nazwę adresata. Jeśli je znamy, nazwisko osoby odpowiedzialnej za zatrudnianie pracowników. W przypadku, gdy nie posiadamy tak szczegółowych informacji, podajemy nazwę i adres firmy.


Każdy list wypada zacząć grzecznym zwrotem – „Szanowny Panie”, „Szanowna Pani” lub „Szanowni Państwo”. Nigdy nie rozpoczynamy od słów: „Szanowna Firmo!”.

 

W listach motywacyjnych odchodzi się od praktyki podawania, skąd kandydat dowiedział się o ogłoszeniu. Spokojnie można zatem darować sobie zwrot „Odpowiadając na Państwa ofertę umieszczoną na stronie... wyrażam swoją chęć do pracy...”.

 

Najważniejszą częścią listu jest określenie, co możemy zaoferować firmie. Prezentacja naszej osoby powinna być zatem poprowadzona w taki sposób, by potencjalny pracodawca dostał jasny komunikat o tym, jakie unikatowe i wyróżniające umiejętności przyczynią się do sukcesu firmy. Znów, wyświechtane „umiejętność pracy zespołowej” czy „dobra organizacja pracy” mogą nie wystarczyć. Bądźmy konkretni, powołujmy się na swoje wcześniejsze doświadczenie zawodowe i osiągnięcia.

 

List powinien zakończyć się w sposób grzeczny, ale nie nadmiernie skromny. Stwierdzenie typu „Jeśli byliby Państwo ostatecznie zainteresowani moją skromną ofertą...” zastąpmy zdaniem: „Z przyjemnością spotkam się z Państwem osobiście...”. Na sam koniec należy dodać zwrot grzecznościowy oraz odręczny podpis.

Przeczytaj także: