NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Maszynista Maszyn Transportowo-Dźwigowych

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Maszynista maszyn transportowo-dźwigowych, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, zajmuje się bieżącą obsługą maszyn i urządzeń, wykorzystywanych w przemyśle ciężkim, branży budowlanej, transporcie i temu podobnych. Do obsługiwanych przez maszynistę urządzeń mogą należeć żurawie samochodowe, kolejowe, lub samojezdne, wywrotnice kolejowe, wyciągi szybowe, suwnice, przepompownie, przenośniki taśmowe, wózki jezdne, dźwigi towarowe i osobowe, etc. Niezwykle często praca maszynisty jest pracą odbywającą się na wysokości, w jednoosobowej kabinie dźwigu lub żurawia, w obsłudze których osoba obsadzona na tym stanowisku sugeruje się poleceniami otrzymywanymi od pracowników, zajmujących się odbieraniem i zawieszaniem przenoszonych towarów, lub elementów konstrukcyjnych. Obsługa poszczególnych urządzeń wymaga od maszynisty obszernej wiedzy technicznej i wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo pozostałych pracowników, przebywających w obrębie ich działania.


WYMAGANIA

Przed osobami zainteresowanymi zatrudnieniem w charakterze maszynisty maszyn transportowo-dźwigowych nie stawia się zazwyczaj sztywnych, oficjalnych wymogów kwalifikacyjnych związanych z posiadanym przez nich wykształceniem – w tym przypadku wystarczającym okazuje się wykształcenie podstawowe. Maszynista musi jednak posiadać uprawnienia do obsługiwania poszczególnych urządzeń, które pozyskuje się w ramach odpowiednich kursów specjalistycznych – na przykład maszynisty maszyn wyciągowych. Przeważnie kandydaci na stanowisko specjalizują się w obsłudze konkretnej maszyny lub urządzenia transportowo-dźwigowego i wedle posiadanych uprawnień poszukują zatrudnienia w konkretnej gałęzi przemysłu. Cechy personalne pozwalające na efektywną pracę w zespole oraz odpowiedzialność w realizowaniu powierzonych obowiązków będzie z pewnością doceniona.


WARUNKI PRACY

Praca maszynisty maszyn transportowo-dźwigowych wiąże się przeważnie, jak wcześniej wspomniano, z przebywaniem na wysokości. Zawód ten związany jest także z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo innych osób, przebywających na placu budowy, lub innym miejscu, w którym wykorzystywane są dane urządzenia i maszyny.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Zatrudnienie dla osób wyspecjalizowanych w obsłudze danych maszyn oferują firmy i przedsiębiorstwa, należące do różnych gałęzi przemysłu.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku rozpoczynają się od kwoty 2000 złotych brutto miesięcznie i są ściśle uzależnione od miejsca zatrudnienia i rodzaju obsługiwanych maszyn.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Maszynista Maszyn Transportowo-Dźwigowych

zobacz więcej ofert pracy dla Maszynista Maszyn Transportowo-Dźwigowych