Błędy popełniane na rozmowach kwalifikacyjnych 2010-09-10

Wstęp

Rozmowa kwalifikacyjna w wielu przypadkach stanowi decydujące kryterium przyjęcia do pracy. Sformalizowane zasady oceny kandydata uczyniły z niej relatywnie dobre narzędzie selekcyjne przy bardzo niskim koszcie stosowania. Ocenie rekrutera podlega bardzo wiele elementów poczynając od wyglądu zewnętrznego, kultury osobistej, umiejętności komunikacyjnych, zdolności rozwiązywania problemów, po dopasowanie do kultury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa.

Co więcej bardzo dobra rozmowa kwalifikacyjna może zatrzeć "gorsze" wrażenie rekrutera spowodowane niezbyt dobrze zredagowanym życiorysem zawodowym. Jednak nic nie uczyni nam większej szkody niż niedostateczne przygotowanie do wywiadu z pracodawcą, oraz niewłaściwe podejście do samej rozmowy. Przy tym należy pamiętać, że jest szereg błędów, które praktycznie dyskwalifikują naszą kandydaturę. Zostaną one omówione w tym artykule.

Brak zainteresowania

Stanowi jedno z typowych kryteriów dyskwalifikujących. Oczywiście to firma wychodzi z propozycją rozmowy kwalifikacyjnej, ale jeśli już zdecydowaliśmy się przyjść na spotkanie, powinniśmy się wykazać zainteresowaniem i chęcią uczestnictwa. Nic tak nie zniechęca rekrutera do naszej kandydatury jak podejście demonstrujące stosunek "wszystko mi jedno". Brak entuzjazmu, niewłaściwy stosunek, który cechuje się obojętnością, wyklucza nas z dalszej procedury. Oczywiście jeżeli rzeczywiście nie byliśmy zainteresowani to takie wykluczenie nie stanowi wielkiego problemu, jeśli jednak wynika ono z nieświadomości co do efektów własnego zachowania, należy nad takim stosunkiem koniecznie poważnie popracować.

Brak przygotowania

Praktycznie nie sposób jest podczas rozmowy kwalifikacyjnej rozmawiać na partnerskich warunkach o ofercie oraz charakterze pracy jeśli się do tego nie przygotowaliśmy. Z całą pewnością też, nie będziemy w stanie ani zadać właściwych pytań, które pomogą nam ocenić ofertę, ani zaprezentować się jako osoba zmotywowana. Właściwie można by powiedzieć, że brak przygotowania pozbawia nas tematu do rozmowy oraz stawia w niewygodnej sytuacji, kiedy z powodu niewiedzy będziemy pytać o rzeczy oczywiste.

Zbytnia gadatliwość

Być może nie chodzi nawet o to, że kandydat mówi zbyt dużo, dyskwalifikująca jest raczej sytuacja, w której nie odpowiadamy na pytania rekrutera. Bardzo wiele mówimy, lecz nic z tego nie wynika, bo brak jest w naszych słowach treści oraz konkluzji. Dlatego też odpowiadając na pytania, cały czas należy mieć na uwadze istotę sprawy, bo nic tak nie irytuje jak wywiad z kandydatem, po którym rekruter nie jest w stanie stworzyć żadnego opisu tej osoby, a jedyne co mu się nasuwa to gadatliwość i nieumiejętność syntetyzowania myśli.

Zbytnia mrukliwość

Na rozmowie kwalifikacyjnej oczekuje się od nas, że będziemy aktywnym uczestnikiem konwersacji. Komunikacja angażuje przecież dwie strony, więc jeśli my ograniczymy się jedynie do potakiwania, nasze spotkanie bardzo szybko się skończy.

Należy pamiętać, że rekruter oprócz pytań podstawowych, zadaje wiele pytań dodatkowych na podstawie naszej wypowiedzi. Pozwala to nam lepiej zaprezentować swoją kandydaturę. W przypadku kiedy ograniczymy się do jednozdaniowych mrukliwych odpowiedzi będziemy postrzegani jako niezbyt interesująca kandydatura - i w konsekwencji zostaniemy odrzuceni.

Brak kultury osobistej

Jeśli zaprezentujemy brak kultury osobistej i reguł dobrego wychowania w większości przypadków również może to oznaczać dyskwalifikację. Szczególnie jeśli kultura osobista stanowi jedno z ważniejszych, choć nie ujęte w wymaganiach, kryterium oceny.

Wyrażanie negatywnych opinii o poprzednim pracodawcy

Wyrażanie takich opinii o poprzednim pracodawcy stanowi jedno z najgorszych naruszeń etykiety obowiązującej na rozmowach kwalifikacyjnych. Przez rekrutera takie zachowania postrzegane jest jako nielojalność. Poza tym z takiego zachowania można również wywnioskować, że skoro narzekamy na swojego poprzedniego pracodawcę, jest również bardziej prawdopodobne że będziemy narzekać na nowego. Dlatego też nawet jeśli nasz poprzedni szef był najgorszy jakiego można sobie wyobrazić i tak lepszym rozwiązaniem będzie dla nas mówienie o swoich osiągnięciach i zadaniach, za które byliśmy odpowiedzialni.

Kłamstwo - przypisywanie sukcesów wyłącznie sobie

Oczywiście ważne jest określenie swojej roli w projektach, w których braliśmy udział jednak wyolbrzymianie swojego udziału może nas zdyskwalifikować. Dość łatwo jest takie działanie wykryć. A jeśli nie uda się to podczas wywiadu, okaże się to już w trakcie pracy. Otrzymując ofertę pracy, nie pozbywamy się przecież bagażu wcześniejszych doświadczeń ani dawnych słabości. Poza tym nasz potencjalny pracodawca, może się też zdecydować zadzwonić do naszego poprzedniego szefa oraz wyjaśnić wszystkie wątpliwości co do naszej kandydatury.

Kłamstwo - ukrywanie luk w zatrudnieniu

Podobnie jak w przypadku przypisywania sobie osiągnięć, nie warto również kłamać i ukrywać przerw w zatrudnieniu. Z reguly manipulacje tego typu wychodzą w najmniej spodziewnym momencie i okazuje się, że więcej zyskalibyśmy mówiąc prawdę. Jeśli kłamstwo wyjdzie na jaw czeka nas natychmiastowa dyskwalifikacja.

Zakończenie

Jest szereg błędów, które możemy popełnić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Wielu z nich da się uniknąć poprzez odpowiednie przygotowanie do rozmowy. By uniknąć innych wystarczy uświadomienie sobie ich istnienia. Przy tym należy zawsze pamiętać, że rozmowa kwalifikacyjna rządzi się określonymi prawami, przestrzeganie tych praw oznacza większe prawdopodobieństwo sukcesu. Jeśli jednak łamiemy podstawowe zasady gry, nie oczekujmy, że będziemy przebierać w propozycjach.

 

 

17.08.2006 - Zespół Praca.pl

Przeczytaj także:

Skomentuj