Wybrana kategoria

Czy wysokość wynagrodzenie w ofertach pracy będzie jawna?

2020-01-17

Ujawnianie wynagrodzenia w ogłoszeniach a Kodeks pracy

 

Obecnie analizowany jest projekt zmiany Kodeksu pracy, by wprowadzić w nim zapis, który nakładałby na zatrudniających obowiązek ujawnienia proponowanej płacy brutto. Pracodawca mógłby skorzystać z opcji opublikowania nie jednej kwoty, a widełek płacowych za pracę na danym stanowisku, z możliwością negocjacji pensji. Za brak takich informacji w ogłoszeniu groziłaby kara grzywny.

 

Dlaczego w ogóle powstał pomysł, by ujawniać proponowane zarobki? Czy niesie to ze sobą jakieś korzyści dla pracodawców lub pracowników?

 

Zalety dla pracownika

 

Wynagrodzenie brutto prezentowane już na etapie publikacji oferty miałoby wpływ na przyspieszenie poszukiwań kandydatów i zwiększenie efektywności tychże działań. Osoba decydująca się na zaprezentowanie swojej osoby nie musiałaby się obawiać, iż po kilkustopniowym procesie rekrutacji ostatecznie o nieprzyjęciu posady przesądzi nieadekwatna do jej oczekiwań wysokość wypłaty.

 

Publikacja wynagrodzenia z pewnością wpłynęłaby także na jakość późniejszych rozmów kwalifikacyjnych. Pensja, wysokość wynagrodzenia, dla wielu osób temat trudny do dyskusji. Aplikanci często boją się posądzenia o arogancję, roszczeniową postawę. Znając proponowany przedział, musiałby jedynie zastanowić się, jak napisać CV i jak dobrze zaprezentować swoje umiejętności. To także częściowa ochrona przed tym, by na rozmowie nie padła nieuczciwa propozycja pracy za pensję niższą niż średnia krajowa.

 

Jawność proponowanego wynagrodzenia byłaby także ważnym krokiem w likwidacji dyskryminacji płacowej, luki między zarobkami kobiet i mężczyzn. Publikacja w ogłoszeniu proponowanego wynagrodzenia, wraz z obowiązkami za które będzie ono wypłacane, pozwala pracownikowi lepiej zastanowić się nad obraną ścieżką rozwoju i podjęciem decyzji o zmianie miejsca pracy.

Przejrzysty system wynagrodzeń ma wpływ na budowanie pozytywnych relacji między przełożonym a zatrudnianą kadrą. Personel pracuje w poczuciu sprawiedliwości i zaufania, co może mieć odzwierciedlenie w jakości pracy.

 

Zalety dla pracodawcy

 

Propozycja, by w ogłoszeniach publikowana była pensja brutto, skierowana jest głównie do pracowników, ale niesie za sobą pozytywne konsekwencje także dla pracodawców. Główną, tak jak w przypadku osoby poszukującej zatrudnienia, jest fakt przyspieszenia rekrutacji, większej trafności w wybieraniu osób na rozmowy kwalifikacyjne. Pojawią się na nich osoby gotowe zaakceptować proponowane wynagrodzenie.

 

Jawność pensji buduje też wizerunek danej firmy jako solidnego pracodawcy. Ma to duże znaczenie w przypadku rynku, na którym nadal częściej warunki stawiają pracownicy (jeśli są specjalistami w deficytowych branżach).

 

Analizując ten temat, nie należy jednak zapomnieć o obawach, jakie mogą mieć osoby zmuszone do publikacji proponowanego wynagrodzenia. Istnieje zagrożenie, że konkurencyjne firmy, prezentując swoją ofertę chwilę później, będą mogły zaproponować lepsze stawki, by ściągnąć pracowników do swojej firmy. Dodatkowo pracownicy zatrudnieni na innych warunkach, z innym wynagrodzeniem, mogą żądać podwyżki.

 

Przeczytaj także: