Wybrana kategoria

Ile kosztuje pracodawców palenie w pracy?

2019-10-10

Palenie w pracy

 

Nałóg nikotynowy nie tylko szkodzi zdrowiu, ale też stanowi problem w miejscu pracy. Palenie papierosów może bowiem przeszkadzać pracownikom w wykonywaniu ich zawodowych obowiązków, a dla pracodawcy rodzi codziennie duże koszty finansowe. Kilka przerw dziennie, kilkadziesiąt w miesiącu – w ciągu roku nałóg nikotynowy może powodować nawet ponad 20 dni spędzonych na paleniu w godzinach pracy. To niewiele mniej niż długość przysługującego urlopu.

 

Jednak nie tylko strata czasu jest w tym przypadku problemem. Przerwy na papierosa mogą też obniżać efektywność pracowników. Konieczność regularnego odrywania się od obowiązków, by wyjść na papierosa negatywnie wpływa na koncentrację, a co za tym idzie, na jakość wykonywanej pracy.


Pojawia się również ryzyko wystąpienia konfliktów na linii palący – niepalący. Części osób może nie podobać się np. fakt, że zarabiają tyle samo, co ich koledzy, a pracują de facto więcej niż palacze.


Przerwa dla pracownika wyznaczona jest w Kodeksie pracy. Zgodnie z artykułem 134. jeśli czas pracy przekracza 6 godzin w dobowym wymiarze, wtedy dany pracownik ma prawo do 15 minutowej przerwy, wliczanej do czasu pracy.


Nie jest powiedziane, jak zatrudniony powinien ją wykorzystać. Może przeznaczyć ją na obiad, wyjście na taras lub jako przerwę na papierosa w pracy. Podobnie może postąpić, jeśli przysługuje mu 5 minutowa przerwa, po każdej godzinie pracy przy obsłudze komputera (na mocy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe). Od pracownika zależy, czy wyjdzie do kuchni, czy zapalić.

 

Firmy walczą z palaczami

 

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w aktualnej formie zakazuje palenia w miejscu pracy wyrobów tytoniowych, ale także papierosów elektronicznych oraz nowatorskich wyrobów tytoniowych. Dokument wskazuje jednocześnie, że w pomieszczeniach zakładu pracy właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnię. Nie jest to więc jego obowiązkiem.


Duże koszty, jakie ponoszą pracodawcy z powodu palenia papierosów przez pracowników skłaniają ich raczej do wdrażania różnych rozwiązań, które mają za zadanie przynajmniej zmniejszyć skalę występowania tego zjawiska. Coraz więcej pracodawców decyduje się na unormowanie tej kwestii w sposób formalny. Odpowiednie zapisy znaleźć się mogą w regulaminie wewnętrznym firmy (np. nakazujące odpracowanie czasu spędzonego na paleniu papierosów). Inni natomiast używają argumentów ekonomicznych i oferują dodatek motywacyjny dla osób, które nie palą w pracy.

 

Firmy prowadzą także specjalne kampanie informacyjne wśród personelu. Pracownicy mogą zapoznać się z materiałami (ulotki, plakaty), a także wziąć udział w spotkaniach poświęconych szkodliwości palenia oraz propagowaniu zdrowego trybu życia.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj