Inne wyznanie religijne pracownika – jak wygląda kwestia dni wolnych w święta?

 
Inne wyznanie religijne pracownika – jak wygląda kwestia dni wolnych w święta?

W Polsce obowiązuje wolność sumienia i wyznania, każda osoba ma więc prawo kierować się własną wolą w tych kwestiach. Co może jednak zrobić pracownik wyznania innego niż katolickie, jeśli chciałby skorzystać z dnia wolnego i uczcić święto zgodnie ze swoją religią? Czy musi wykorzystywać urlop? Jakie rozwiązania przewiduje prawo?

 

Dni wolne w święta rzymskokatolickie – czy wtedy pracownicy innych wyznań również mają wolne?

 

W Polsce mamy dni ustawowo wolne od pracy – to święta państwowe, jak 3 maja czy 11 listopada oraz święta katolickie, np. 6 stycznia – Trzech Króli, święta Wielkiej Nocy czy Bożego Narodzenia . Łącznie takich dat w kalendarzu jest 13. Jeśli któraś wypada w weekend, pracownikom przysługuje wolne za święto w sobotę, natomiast niedziela jest również dniem ustawowo wolnym od pracy.

 

Oznacza to, że w czasie świąt rzymskokatolickich nie pracują również przedstawiciele innych religii. Tu pojawia się zatem pytanie, w jaki sposób, zgodnie z zasadą wolności wyznania, mogą oni obchodzić ważne dla nich uroczystości? Czy pracodawca ma prawo wymagać, aby pojawiali się w takie dni w pracy?

 

Kwestie te reguluje Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Wynika z niej m.in. to, że nikt nie może być ani dyskryminowany, ani uprzywilejowany z powodu swojej religii albo przekonań jej dotyczących. Nie wolno zmuszać obywateli do udziału w czynnościach/ obrzędach religijnych, ale również do nieuczestniczenia w nich.

 

W kwestiach zawodowych kluczowy jest art. 42. tejże ustawy, mówiący o tym, że:

 

Art. 42. 1. Osoby należące do kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy lub nauki na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii.
2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z prawa określonego w ust. 1 na wniosek swych rodziców bądź opiekunów prawnych.

 

Co ważne, takie wolne od pracy trzeba odpracować w tym samym okresie rozliczeniowym, a pracownik nie zachowuje za to prawa do dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny albo za pracę w dniu ustawowo wolnym.

 

Inne wyznanie pracownika – czy pracodawca musi udzielić nam urlopu w czasie świąt?

 

Zgodnie z przepisami prawnymi dni wolne w święta należą się pracownikowi niezależnie od tego, do jakiego kościoła lub związku wyznaniowego należy (chodzi jednak wyłącznie o zarejestrowane w Polsce kościoły i związki wyznaniowe).

Jak wygląda procedura ubiegania się o to prawo? Bardzo precyzyjne regulacje znajdziemy w Rozporządzeniu Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 

Pracownik zgłasza wniosek o wolne co najmniej 7 dni przed świętem. Pracodawca nie później niż 3 dni przed dniem nieobecności zatrudnionego informuje go o warunkach odpracowania tych godzin. Nieco inaczej wygląda procedura w przypadku świąt przypadających w tym samym dniu każdego tygodnia. Wtedy pracodawca powinien na prośbę pracownika ustalić dla niego indywidualny rozkład czasu pracy.

 

Przełożony, co do zasady, nie ma prawa odmówić dnia wolnego osobie, która chce świętować zgodnie ze swoją religią. Wyjątkiem są obiektywne powody związane z organizacją pracy w danym zakładzie lub ochroną interesu pracodawcy.

 

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty