Wybrana kategoria

Kary za handel w święta

2019-11-13

W niektóre dni w roku prowadzenie działalności handlowej jest niedozwolone. Sprawdź, co grozi za złamanie zakazu.

 

Handel w święta – przepisy

 

Przepisy dotyczące handlu wynikają z ustaw:
• z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,
• z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

 

Drugi akt wyszczególnia, które dni w myśl polskiego prawa należy zaliczyć do niepracujących. Są to (art. 1.):

• 1 stycznia – Nowy Rok,
• 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
• pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
• drugi dzień Wielkiej Nocy,
• 1 maja – Święto Państwowe,
• 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
• pierwszy dzień Zielonych Świątek,
• dzień Bożego Ciała,
• 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
• 1 listopada – Wszystkich Świętych,
• 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
• 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
• 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia,
• niedziele.

 

Ponadto ograniczenia w handlu po godz. 14:00 dotyczą 24 grudnia i soboty bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy (art. 1.1. oraz rozdz. 3. Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni).

 

Handel w niedzielę, święta – kto może prowadzić działalność?

 

Wspomniana Ustawa o ograniczeniu handlu wyszczególnia również, kogo zakaz nie obowiązuje. Lista podmiotów nieobjętych ograniczeniem zawiera 32 punkty – są to między innymi:
• stacje paliw,
• apteki, hurtownie farmaceutyczne
• sklepy w placówkach ochrony zdrowia,
• kwiaciarnie,
• sklepy z pamiątkami i dewocjonaliami,
• centra lecznicze dla zwierząt,
• sklepy prowadzące przede wszystkim sprzedaż prasy, tytoniu, biletów i kuponów do gier losowych,
• placówki pocztowe,
• sklepy hotelowe,
• sklepu w ośrodkach kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku,
• punkty sprzedaży na festynach, jarmarkach etc.,
• sklepy na dworcach, lotniskach, przy przystaniach, w strefach wolnocłowych,
• punkty sprzedaży w środkach transportu (w pociągach, na statkach etc.),
• punkty [pierwszej sprzedaży ryb,
• sklepy w zakładach penitencjarnych,
• sklepy na terenie jednostek wojskowych,
• sklepy w obiektach infrastruktury krytycznej,
• sklepy internetowe,
• automaty i maszyny do sprzedaży,
• punkty rolniczej sprzedaży detalicznej,
• punkty sprzedaży zniczy, wiązanek etc. przy cmentarzach,
• punkty sprzedaży w zakładach pogrzebowych,
• lodziarnie i cukiernie,
• placówki handlowe, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.

 

Szczegółowe przepisy i wyjątki dotyczą również handlu związanego z działalnością rolniczą (zbożem, maszynami rolniczymi etc.). W pozostałych placówkach, tj. wszelkiego rodzaju sklepach, supermarketach, galeriach handlowych – sprzedaż jest zakazana, chyba że prowadzi się ją:
• w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
• w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
• w ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

 

Do 31 grudnia 2019 r. handel jest dozwolony również w każdą ostatnią niedzielę miesiąca.

 

Kary za handel w święta

 

Co grozi podmiotom do tego nieuprawnionym za handel w święta? Zgodnie z art. 10. Ustawy o ograniczeniu handlu:

„Kto, wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele lub święta, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł”.

 

Taka sama kara może zostać przyznana w przypadku złamania zakazu handlu w Wigilię lub Wielką Sobotę po godz. 14:00.

 

Kontrolę przedsiębiorstw handlowych pod względem przestrzegania powyższych przepisów dotyczących ograniczenia działalności prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj