Obrót firmy - definicja, jak obliczyć

 
Obrót firmy - definicja, jak obliczyć

Firma prosperuje dobrze, jeśli ma wysokie obroty. Na pierwszy rzut oka to twierdzenie wydaje się jak najbardziej trafne. Czy jednak faktycznie zawsze można je uznać za zgodne z prawdą? Czym jest obrót firmy i co mówi o opłacalności przedsięwzięcia? Oraz do czego przydaje się wyliczenie tej wartości?


Obrót – definicja

 

Obrót, przychód i dochód – te pojęcia powinny być dobrze znane każdemu przedsiębiorcy. Ponieważ bardzo często niesłusznie stosuje się je wymiennie, warto poznać definicje wszystkich trzech.

Zacznijmy od obrotu. Są nim wszelkie wpływy ze sprzedaży towarów i usług, pomniejszone o kwotę podatku VAT. Do obrotu wlicza się kwoty uzyskane z dotacji, zadatków, przedpłat czy zaliczek, natomiast nie włącza się przychodów takich jak odsetki na rachunku w banku. W wyliczaniu obrotu żadnej roli nie odgrywają też koszty, jakie ponosi przedsiębiorca, aby osiągnąć swój zysk. Warto też wiedzieć, że firmy zwolnione z VAT-u obliczają obrót w kwocie brutto (nie odejmując VAT-u), natomiast vatowcy ujmują obrót netto (pomniejszony o podatek od towarów i usług).

Zgodnie z art. 29a ust. 1. ustawy o VAT, obrotem, czyli podstawą opodatkowania, jest: „wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika”.

Z kolei jako przychód traktuje się każdy wpływ finansowy, związany z działalnością firmy, także np. bankowe odsetki. Kondycję finansową przedsiębiorstwa najlepiej jednak odzwierciedla trzecie pojęcie - dochód. Jest nim różnica, która pozostaje, kiedy od przychodów odejmie się koszty ich uzyskania. Co stanowi takie koszty? Są to na przykład pensje pracowników, składki ZUS, wydatki na paliwo, materiały biurowe, a także surowce potrzebne do wyprodukowania towaru i wiele innych.


Obroty firmy – jak obliczyć


Ustalenie, ile wynosi roczny obrót firmy, przydaje się m.in. aby ocenić, czy przedsiębiorca powinien wyposażyć swój biznes w kasę fiskalną. W tym przypadku limit wynosi 20 000 zł w poprzednim roku podatkowym. I o ile, jeśli ktoś rozpoczął działalność 1 stycznia, nie ma wielu wątpliwości, jak wyliczyć roczny obrót, o tyle, jeśli np. otworzy firmę 1 listopada, mogą pojawić się pewne niejasności.

 

Jak sobie z nimi poradzić? Otóż w takich przypadkach roczny obrót finansowy szacuje się na zasadzie proporcji. Zatem dla 1 listopada limitem będzie kwota 3342 zł. Dlaczego? Wyliczyć to można ze wzoru: 61 dni pozostałych do końca roku/365 dni w roku x 20 000 zł maksymalnego rocznego obrotu.

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty