Wybrana kategoria

Opinia o pracowniku - zobacz wzór

2019-11-04

Opinia o pracowniku – co to jest

 

Opinia o pracowniku jest dokumentem, który sporządza pracodawca na prośbę byłego pracownika. Wręczana jest na koniec lub po zakończeniu współpracy.

 

Takie pismo jest zbiorem subiektywnych opinii. Nie musi być zatem wyłącznie pozytywne. Jego sporządzanie nie jest wymogiem wynikającym z Kodeksu Pracy, dlatego pracodawca nie musi go wystawiać. Przyjęło się jednak, że opinia o pracowniku nie jest wydawana, jeżeli miałaby mieć wydźwięk negatywny. Warto mieć na uwadze, że nie może być ona wyłącznie zbiorem superlatyw i powinna umożliwić sformułowanie oceny przez odbiorcę. Zbytnie przesłodzenie może sprawić, że nie będzie ona brzmiała wiarygodnie.

 

Wnosząc o sporządzanie opinii, warto poprosić o indywidualne podejście. Często zdarza się bowiem, że osoby je piszące korzystają z gotowych szablonów pobranych z internetowych kreatorów. Nie ma w tym nic złego, jednak rzetelna, spersonalizowana opinia przełożonego o pracowniku jest bardziej wartościowa z punktu widzenia kolejnego pracodawcy. Pismo z oceną zatrudnionego nie powinno też stanowić kopii informacji pochodzących z CV pracownika.

 

Opinia o pracowniku – przykład

 

Jak każdy dokument formalny, tak i opinia pracodawcy o pracowniku ma pewne stałe elementy, które powinny charakteryzować jej treść. Najlepiej przygotować ją na papierze firmowym i nie przekraczać objętości arkusza A4.

 


 

                                                                                                                                                             Warszawa, 10.01.2019 r.
                                                                                                                                                             (miejscowość i data)


Jan Nowak (imię i nazwisko osoby wydającej opinię)
Dyrektor sprzedaży (stanowisko osoby wydającej opinię)
Firma XYZ (oznaczenie firmy)

                                                                                          Opinia

Pani Anna Kowalska pracowała w naszej firmie od stycznia 2015 roku do grudnia 2018 roku, początkowo na stanowisku asystentki w dziale sprzedaży, a następnie specjalisty ds. sprzedaży.


Pani Anna Kowalska jest osobą doskonale zorganizowaną. Łatwo nawiązuje kontakty i posiada przyjazne usposobienie, co korzystnie wpływa na postrzeganie jej przez klientów, jak i współpracowników. Jest osobą otwartą i uśmiechniętą, czym szybko zjednuje sobie ludzi.


Dzięki tym cechom potrafiła w krótkim czasie osiągnąć wyniki na takim poziomie, co pracownicy o dłuższym stażu. Pozwoliło jej to awansować na stanowisko specjalisty już po 9 miesiącach od zatrudnienia. Jest skuteczna w działaniu, konkretna i rzeczowa, a jednocześnie bardzo przekonująca. Potrafi szybko i precyzyjnie ocenić potrzeby klienta, co często podkreślali nasi stali kontrahenci. Jest dyspozycyjna, życzliwa i bardzo oddana obowiązkom. Jej praca zawsze była wysoko oceniana przez przełożonych.


Posiadanie takiego handlowca jest cenne dla każdego zespołu zajmującego się sprzedażą. Pani Anna działa skutecznie, jednocześnie budząc sympatię klientów. Potrafi zachować cierpliwość i zimną krew w sytuacjach stresowych. Z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że kwalifikacje oraz cechy osobowościowe Pani Anny Kowalskiej predestynują ją do pracy w działach, których celem jest pozyskiwanie klientów i budowanie długotrwałych relacji.


                                                                                                                                             Jan Nowak
                                                                                                                                            (odręczny podpis osoby wydającej opinię)

 


 

Ocena pracownika – opis dokumentu

 

Podobnie jak większość dokumentów, opinia o pracowniku powinna w prawym górnym rogu zawierać miejscowość i datę. Nieco niżej i po lewej stronie umieścić należy dane autora – imię i nazwisko, stanowisko i nazwę firmy. Kolejnym elementem jest centralnie umiejscowiony nagłówek „OPINIA”. Pierwszy akapit tekstu to miejsce na przedstawienie pracownika – informacji o zajmowanym stanowisku, obowiązkach, czasie i formalnym charakterze jego relacji z autorem. Kolejny akapit to właściwa część opinii, która jest najważniejsza i z reguły najdłuższa. Pole to służy głównie określeniu kompetencji miękkich, opisaniu umiejętności związanych z organizacją pracy, kreatywnością, zachowaniem, odpornością na stres, łatwością nawiązywania kontaktów z innymi pracownikami. Ostatni akapit jest zaś miejscem na końcową ocenę i podsumowanie. Całość wieńczyć powinien czytelny podpis osoby sporządzającej dokument.

 

 

Przeczytaj także: