Potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia

2019-01-22

Pokwitowanie odbioru wynagrodzenia


Przepisy, które regulują metodę wypłacania pensji, zmieniły się wraz z dniem 1 stycznia 2019. Oznacza to, że jeszcze nie tak dawno, według przepisów, metoda gotówkowa była nadrzędną metodą wypłacania wynagrodzenia. W praktyce jednak w większości przypadków wynagrodzenie jest przelewane na konto pracownika, które podaje się w momencie podpisywania umowy o pracę. Jest to ułatwienie nie tylko dla pracujących w danym miejscu, ale przede wszystkim dla księgowości. W związku ze zmianami prawnymi wypłacanie wynagrodzenia do rąk własnych będzie następowało tylko na pisemny wniosek pracownika. Traktuje o tym artykuł 86. paragraf 3. Kodeksu Pracy. Pracownicy o tej zmianie powinni być poinformowani do 22 stycznia 2019.

 

Potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia – kiedy jest potrzebne


Prawo do pensji ma każdy pracownik, natomiast wypłata wynagrodzenia jest podstawowym obowiązkiem wszystkich przedsiębiorców. Płaca powinna być wydawana regularnie bez żadnych opóźnień, niezależnie od tego, czy jest to zasada realizowana w formie gotówkowej, czy bezgotówkowej. W niektórych przypadkach pracodawca może wymagać podpisania specjalnego potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia. Najczęściej jest to stosowane przy wypłacie pensji w formie gotówki. Przy obecnych zmianach nie będzie to już takie koniecznie. Warto tutaj jednak podkreślić, że według Kodeksu Pracy, pracownik nie miał obowiązku podpisywania kwitu wypłaty wynagrodzenia.

 

Oświadczenie o otrzymaniu wynagrodzenia

 

Pracodawcy natomiast wolą mieć takie oświadczenie. Jest to bowiem pewnego rodzaju zabezpieczenie dla przedsiębiorców. Może bowiem dojść do sytuacji, w której nieuczciwy pracownik odebrał wynagrodzenie w gotówce, a mimo to twierdzi, że pracodawca oszukał go i nie wypłacił mu pensji. Pracownicy mogli nawet ubiegać się o wypłatę należytej według nich pensji przed sądem. Pracodawca musiał wtedy udowodnić, że jest niewinny, a oskarżenia ze strony podwładnych są bezpodstawne. Takie pokwitowanie może być zatem dowodem, który pomoże dotrzeć do prawdy, jeżeli pracownicy bezpodstawnie będą się domagali po raz drugi tego samego wynagrodzenia.

Pracodawca może natomiast zaznaczyć w wewnętrznym regulaminie firmy konieczność podpisywania takiego oświadczenia o otrzymaniu wynagrodzenia, dzięki czemu będzie miał tak zwaną podkładkę w razie nieprzewidzianych sytuacji.

Przeczytaj także:

Skomentuj