Przeciętne zarobki w Polsce niższe od … średniej krajowej 2016-01-11

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce przekracza 4000 zł brutto – wg GUS w listopadzie 2015 wyniosło 4163,98 zł. Jednak z innych danych tej samej instytucji wynika, że wiele osób, szczególnie zatrudnionych w niepełnym wymiarze etatu czy na umowach cywilnoprawnych, zarabia o wiele mniej.


Kwota 4163,98 zł brutto oznacza, że pracownik otrzymuje na rękę niecałe 3000 zł. Trzeba jednak pamiętać, że w tym przypadku w zestawieniu ujęte są tylko zarobki pracujących na umowę o pracę w firmach czy instytucjach zatrudniających powyżej 9 osób. Statystyki nie obejmują więc wszystkich pracujących Polaków.


W grudniu GUS opublikował cykliczny raport na temat. Prezentowany jest on co 2 lata i opisuje stawki dla pracowników, które funkcjonują na poszczególnych stanowiskach w naszej gospodarce. Wynika z niego, że duża część Polaków nawet nie zbliża się do wspominanego powyżej przeciętnego wynagrodzenia.


Mediana wynagrodzeń w naszym kraju wynosi bowiem 3291,56 zł. Oznacza to, że połowa Polaków zarabia powyżej, a druga połowa poniżej tej kwoty. Najczęściej otrzymywana pensja (tzw. dominanta) to zaś 2469,47 zł brutto, czyli niecałe 1800 zł „na rękę”.


Między najlepiej a najgorzej opłacanymi pracownikami jest prawdziwa przepaść. 10% najlepiej zarabiających otrzymywało pensje w wysokości przynajmniej 6917,23 zł brutto. Z kolei w tej drugiej grupie płace nie przekraczały 1718 zł brutto.


Od 2012 roku, kiedy to przedstawiony został poprzedni raport GUS w zakresie zarobków, zwiększyły się one przeciętnie o 5%, czyli tylko niecałe 200 zł brutto. Najsłabiej wynagrodzeni zyskali więc jedynie kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

 

Zarobki Polaków zależą oczywiście w dużej mierze od zajmowanego stanowiska i posiadanych kompetencji, jednak cały czas istnieją także dysproporcje jeśli chodzi o płeć. Mężczyźni zarabiają przeciętnie o 764,18 zł. (ponad 20%) więcej niż kobiety. W tym przypadku od 2010 roku zaobserwować można delikatną, lecz stale się utrzymującą tendencję zwyżkową.

Przeczytaj także:

Skomentuj