Wybrana kategoria

Wzrost minimalnego wynagrodzenia – wady i zalety

2019-12-13

Od nowego roku po raz kolejny wzrośnie płaca minimalna. Najniższe dopuszczalne wynagrodzenie za pracę na pełen etat wynosić będzie 2600 zł, a najniższa krajowa stawka godzinowa osiągnie wysokość 17 zł brutto. Niektórzy ową podwyżkę traktują jako zjawisko korzystne, inni widzą zagrożenie dla pracowników, pracodawców, ale też dla państwa.

 

Pozytywne skutki wzrostu płacy minimalnej

 

Dla pracodawcy

 

Podniesienie płacy minimalnej jest skierowane przede wszystkim w stronę pracowników – ich ochrony i zapewnienia godnych warunków bytowych. Czy pracodawcy mogą też w jakiś sposób skorzystać na wiążącym ich obowiązku podniesienia pensji (a tym samym zwiększenia ich kosztów?). Zatrudnieni, świadomi tego, że ich wynagrodzenie będzie systematycznie wzrastać (mimo że gwarantuje to państwo, a nie pracodawca bezpośrednio) poczują się bezpieczniej. Nie będą chcieli się zwalniać, mając już zaufanie do aktualneego miejsca pracy. Właściciele przedsiębiorstwa z kolei nie będą musieli ponosić dodatkowych kosztów związanych z poszukiwaniem nowych pracowników.

 

• Dla pracownika

 

Najniższe wynagrodzenie jest gwarantem pensji dla zatrudnionych. Nie muszą oni obawiać się obniżenia pensji. Będą też chronieni przed wyzyskiem ze strony nieuczciwych przedsiębiorców. Im wyższa stawka minimalna, tym lepsze warunki życia. Nie tylko związane z teraźniejszym funkcjonowaniem, ale również jeśli chodzi o przyszłość. Świadczenia emerytalne są bowiem uzależnione od wysokości wynagrodzenia.

 

Negatywne skutki wzrostu płacy minimalnej

 

• Dla pracodawcy

 

Wraz z koniecznością wypłacania pracownikom wyższych wynagrodzeń, zwiększą się koszty prowadzenia firm. Dla niektórych przedsiębiorców konieczna będzie głęboka restrukturyzacja, by podołać takim zobowiązaniom finansowym, inni mogą nie przetrwać zwiększenia wydatków na pracowników. Wysoka płaca minimalna, która z reguły dotyczy zatrudnionych o najmniejszych kwalifikacjach, może przyczynić się do tego, że osoby na wyższych stanowiskach zaczną wnioskować o podwyżki.

 

• Dla pracownika

 

Wzrost minimalnego wynagrodzenia może doprowadzić do tego, iż by zminimalizować koszty utrzymania firmy, przedsiębiorcy zlikwidują niektóre stanowiska. Będą szukali innych, tańszych rozwiązań. Część pracodawców może posunąć się do nielegalnego procederu, jakim jest zatrudnienie na czarno. Szara strefa to bardzo niekorzystne zjawisko dla pracowników, ponieważ nie są oni chronieni przepisami Kodeksu pracy. Nie są opłacane im składki na świadczenia emerytalne czy zdrowotne.


Należy również pamiętać o tym, że wzrost stawki minimalnej ma wpływ na gospodarkę krajową. Większe wynagrodzenie na rękę sprawia, że obywatele więcej konsumują i wydają, napędzając wzrost gospodarczy. Wyższe wynagrodzenie to też wyższy podatek dochodowy dla państwa. Negatywne skutki to między innymi powiększenie się szarej strefy, a także ryzyko inflacji.

 

Przeczytaj także: