Wybrana kategoria

Zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników – potrzeba biznesowa czy inwestycja w wizerunek?

2019-12-02

Dlaczego firmy zatrudniają osoby niepełnosprawne? Czy wynika to tylko z interesu ekonomicznego, czy może jednak świadczy o prospołecznym nastawieniu zarządzających? Praktyka pokazuje, że i jedno, i drugie.


Korzyści z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

 

Ważnymi powodami rekrutowania pracowników o różnym stopniu niepełnosprawności są potrzeby biznesowe. Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego daje możliwość otrzymania środków z funduszu PFRON. Warto też pamiętać, że konkretne kwalifikacje zawodowe, które posiadają niepełnosprawni kandydaci do pracy, niejednokrotnie wygrywają podczas rekrutacji z osobami sprawnymi.

 

Zatrudnienie niepełnosprawnych – jak wpływa na wizerunek firmy?


Zatrudnienie niepełnosprawnych często jest też wpisane w politykę firmy i wartości, wśród których poczesne miejsce zajmują postulaty równościowe i antydyskryminacyjne. To także inwestycja w wizerunek organizacji. Pracownik z orzeczeniem w niczym nie ustępuje miejsca w pełni sprawnym członkom zespołu. Ulgi z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej sprawiają, że koszty zorganizowania stanowiska nie są dla pracodawców finansowym obciążeniem. Co więcej, można połączyć korzyść ekonomiczną z postawą prospołeczną, chociaż zapewnienie pracy dla osób niepełnosprawnych pociąga za sobą wiele problemów z zakresu HRM, bezpieczeństwa, logistyki itp.


Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne

 

Choć przynosi wiele korzyści, trzeba jednak przyznać, że zatrudnienie pracownika z grupą inwalidzką nakłada na pracodawcę pewne obowiązki. Frma musi przede wszystkim usunąć wszelkie bariery architektoniczne. Następny ruch to dostosowanie stanowisk pracy, maszyn, linii produkcyjnych etc. Kolejny – ustalenie norm bezpieczeństwa i higieny pracy (np. wytrzymałościowych i siłowych przy pracach fizycznych), organizacja pracy i jej wymiar czasowy właściwy dla warunków zdrowotnych pracownika itd.

Czasem istnieje też potrzeba wyznaczenia specjalnych opiekunów pracowników niepełnosprawnych – np. osoby znającej język migowy w przypadku zatrudnienia niesłyszących. I wreszcie – należy mentalnie przygotować pełnosprawne kadry do tego, że firma planuje zatrudnianie osób niepełnosprawnych, którym być może czasem trzeba będzie pomóc w jakichś pozornie prostych czynnościach, ale którzy dla firmy mają taką samą jak inni wartość.

Wszystkie wyżej wymienione działania to wyzwania dla specjalistów z działów HR oraz dla menedżerów. Zadania niełatwe, ale konieczne i... opłacalne.

Przeczytaj także:

Skomentuj