CV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawcówWięcejWybierzCV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawców

Pokaż mocne strony 2010-09-20

Rozmowa ewaluacyjna - jak się do niej przygotować by jak najlepiej wypaść w oczach szefa

Rozmowa ewaluacyjna to jeden ze sposobów oceny pracy i zarządzania rozwojem pracownika. Ideałem jest jeśli służy nie tylko suchej ocenie, ale również daje pracownikowi konkretne wskazówki odnośnie dalszej pracy, szkoleń w jakich powinien wziąć udział, czy też projektów, które mogłyby służyć jego rozwojowi. Jednak aby tak się stało, potrzebne jest duże zaangażowanie obu stron - nie tylko przełożonego, ale również pracownika. Kiedy zacząć przygotowania do rozmowy z szefem? Na pewno nie dzień, lub dwa przed samą ewaluacją - to za późno. Nad przebiegiem rozmowy warto zacząć się zastanawiać znacznie wcześniej, kilka tygodni przed samym zdarzeniem, aby zebrać jak najwięcej wiadomości. Osoby zapobiegliwe mogą to robić nawet systematycznie - np. co tydzień lub dwa, na bieżąco korygując i oceniając pewne kroki zawodowe. Tylko ilu z nas jest aż tak systematycznym i zapobiegliwym człowiekiem?

- Rozmowa ewaluacyjna już ze swojej nazwy wiąże się z oceną naszej pracy, dlatego też na początek skupmy się na mocnych stronach, na tym co firma zyskuje na naszej pracy. W tym celu należy zebrać (np. spisując na kartce) wszystkie pozytywne zdarzenia, które miały
miejsce podczas ostatniego okresu ocenowego (zwykle jest to rok, czasem pół roku). Przypomnijmy sobie rozmowy z naszym przełożonym, relacje z
podwładnymi i/lub współpracownikami. Przyjrzyjmy się takim kompetencjom, jak: umiejętność pracy w grupie, analityczne myślenie, organizacja pracy, stopień realizacji powierzonych zadań czy inicjatywa - radzi Jacek Kuczmiński, trener agencji Sedno.
Analiza mocnych stron i osiągnięć musi być ściśle powiązana z kompetencjami przypisanymi do zajmowanego stanowiska. Na tym etapie omawiania warto skupić się na przykładach konkretnych zachowań
i działań, a nie na domysłach, chęciach i oczekiwaniach. Przykładowo nie mów, że wykazywałeś się inicjatywą, jeśli cały czas ograniczasz się tylko i wyłącznie do wykonywania poleceń przełożonego. Może zamiast tego zawsze byłeś punktualny w projektach, zwracałeś uwagę na szczegóły, które umknęły komuś innemu, ratując tym samym projekt, bądź potrafisz asertywnie reagować na krytykę (z tą ostatnią cechą warto uważać - aby nie poniosło cię właśnie podczas ewaluacji, gdy przełożony zacznie wskazywać błędy i niedociągnięcia).

- Warto także zwrócić uwagę np. na: efektywne wykorzystywanie
wiedzy, korzystanie z różnorodnych źródeł wiedzy, włącznie z innymi pracownikami i klientami, pomysłowość i innowacyjność, samodzielne tworzenie harmonogramów pracy - zarówno swojej, jak i zespołu, jeśli oceniany pracownik ma podwładnych, umiejętność analizowania i oceny efektywności prowadzonych zadań, a także propozycje udoskonaleń w różnych zakresach, umiejętność pracy w grupie, aktywizowanie jej, aktywny udział w spotkaniach roboczych/projektowych, stały monitoring zadań i umiejętność informowania przełożonego o czynnikach mogących zagrozić efektywnej/ terminowej realizacji zadania - dodaje Kuczmiński.
Dodatkowo warto określić obszary, w których chcemy się rozwijać w najbliższej przyszłości, a także sposoby ich realizacji. Mogą to oczywiście być kursy, szkolenia, studia, ale drogą rozwoju zawodowego może być również udział w różnych projektach, bądź wolontariat.
Podczas rozmowy ewaluacyjnej nie warto chwalić się propozycjami pracy, które otrzymaliśmy od konkurencyjnych firm, natomiast jeśli w
trakcie ostatniego czasu takie propozycje zdarzyły się ze strony innego działu, np. po wspólnym projekcie, warto poprosić o pozytywne referencje. Podobnie warto poprosić o nie zadowolonego klienta, z którym dużo współpracowaliśmy. To silny i bardzo konkretny dowód na naszą dobrą i efektywną pracę.

 

 

01.10.2008

Przeczytaj także:

Skomentuj