Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Psycholog

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Siedlce

248 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Psycholog
Miejsce pracy: Siedlce
Ogłoszenie o naborze Nr 14755

Warunki pracy

•Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca biurowa,
- praca w terenie,
- nietypowe godziny pracy – dyżury,
- wyjazdy służbowe w ramach delegacji,
- reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
- wymagana dyspozycyjność,
- wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu.
•Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy monitorze ekranowym,
- wymuszona pozycja ciała.

Zakres zadań

 • udzielanie pomocy psychologicznej w formie porady psychologicznej, grupowego odreagowania psychicznego, grup wsparcia i interwencji kryzysowej,
 • udzielanie pierwszej pomocy emocjonalnej w szczególności w formie: diagnozy podstawowych potrzeb policjanta lub pracownika w konkretnej sytuacji kryzysowej i podjęcia lub zainicjowania działań zmierzających do ich zaspokojenia; przeprowadzenia indywidualnego odreagowania emocjonalnego policjanta lub pracownika, omówienia sytuacji kryzysowej będącej źródłem reakcji psychofizycznych oraz możliwych konsekwencji; działań zmierzających do zapewnienia wsparcia ze strony bliskich osób,
 • prowadzenie psychoedukacji w formie wykładów ( w tym wykładów interaktywnych), konferencji lub seminariów, warsztatów lub treningów, publikacji materiałów, opracowywania poradników, broszur lub ulotek,
 • prowadzenie psychoterapii w formie indywidualnych lub grupowych sesji z policjantem lub pracownikiem Policji ,
 • sporządzanie psychologicznej analizy samobójstwa lub usiłowania samobójstwa przez policjanta lub pracownika Policji,
 • sporządzanie dokumentacji z prowadzonych czynności,
 • w uzasadnionych przypadkach wykonywanie zadań z obszaru psychologii zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii policyjnej,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku psychologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego rok pracy w zawodzie psychologa ( należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu).
 • umiejętność komunikowania się,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • umiejętność trafnej analizy, oceny i rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach,
 • umiejętność kreatywnego myślenia,
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu prowadzenia psychoterapii, interwencji kryzysowej,prowadzenia szkoleń, treningów, warsztatów,
 • uprawnienie do prowadzenia badań testem MS,
 • poświadczenie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.

Poznaj stanowisko: Psycholog

Psycholog to osoba prowadząca badania naukowe w zakresie zachowań ludzkich na podstawie jednostek i grup społecznych. Osoba zajmująca się tą profesją analizuje pozyskane dane w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie i konstruuje nowe teorie, lub wzbogaca teorie już istniejące o dodatkowe informacje i przykłady. Psychologia jako nauka ma pomóc w zrozumieniu otaczającego nas świata, ze szczególnym naciskiem na zjawiska ...
Psycholog Praca Psycholog

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (642)
Wałbrzych (47)
Legnica (54)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (153)
Toruń (91)
Lubelskie:
Lublin (111)
Chełm (21)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (769)
Tarnów (41)
Nowy Sącz (31)
Mazowieckie:
Warszawa (1703)
Radom (73)
Płock (39)
Opolskie:
Opole (115)
Nysa (24)
Podkarpackie:
Rzeszów (85)
Przemyśl (19)
Podlaskie:
Białystok (98)
Suwałki (30)
Łomża (19)
Pomorskie:
Gdańsk (312)
Gdynia (134)
Słupsk (40)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (95)
Elbląg (32)
Ełk (13)
Wielkopolskie:
Poznań (499)
Kalisz (44)
Konin (33)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (258)
Koszalin (64)
Kołobrzeg (28)
Auchan (129)
Tesco (359)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (19)
STRABAG (14)
ABB (55)
Accenture (130)
Luxoft (164)
PKO BP (260)
KPMG (31)
Orange (11)
IKEA (5)
Budimex (31)

Rekrutują z Praca.pl