Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Radca prawny

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Elbląg

159 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Elbląg
Ogłoszenie o naborze Nr 20637

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obsługa prawna Urzędu Skarbowego w Elblągu, Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego Delegatury w Elblągu oraz Urzędu Skarbowego w Braniewie,
- krajowe wyjazdy służbowe,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
bariery architektoniczne:
- w Urzędzie Skarbowym w Elblągu – budynek z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, budynek 2- piętrowy bez windy,
- w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Celno – Skarbowym Delegatura w Elblągu – budynek z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, budynek 1-piętrowy, brak windy, brak toalety dostosowanej do potrzeb os. niepełnosprawnych,
- w Urzędzie Skarbowym w Braniewie osoby niepełnosprawne mają możliwość poruszania się po budynku, drzwi są odpowiedniej szerokości i odpowiednio dostosowane toalety do ich potrzeb.

Zakres zadań

 • Udzielanie wyjaśnień i wydawanie opinii prawnych w celu prawidłowego stosowania przepisów prawa.
 • Występowanie w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi w celu reprezentowania Dyrektora Izby i naczelników podległych urzędów.
 • Sporządzanie pism procesowych w celu załatwienia sprawy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego,
 • umiejętność argumentowania,
 • komunikatywność,
 • znajomość prawa podatkowego, finansowego, zamówień publicznych, egzekucyjnego, karnego, pracy i cywilnego,
 • w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Radca Prawny

  Radca prawny – prawnik, który udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami i urzędami. Do jego obowiązków należy: udzielanie organom jednostki organizacyjnej (podmiotowi gospodarczemu) opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, występowanie w charakterze pełnomocnika jednostki organizacyjnej (podmiotu gospodarczego) w ...
  Radca Prawny Praca Radca Prawny

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (694)
  Wałbrzych (45)
  Legnica (64)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (159)
  Toruń (77)
  Lubelskie:
  Lublin (114)
  Chełm (15)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (890)
  Tarnów (30)
  Nowy Sącz (35)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1845)
  Radom (59)
  Płock (37)
  Opolskie:
  Opole (121)
  Nysa (19)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (98)
  Przemyśl (17)
  Podlaskie:
  Białystok (80)
  Suwałki (24)
  Łomża (17)
  Pomorskie:
  Gdańsk (367)
  Gdynia (132)
  Słupsk (37)
  Śląskie:
  Katowice (440)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (76)
  Elbląg (25)
  Ełk (12)
  Wielkopolskie:
  Poznań (493)
  Kalisz (47)
  Konin (37)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (262)
  Koszalin (62)
  Kołobrzeg (22)
  Auchan (105)
  Tesco (504)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (20)
  STRABAG (11)
  ABB (61)
  Accenture (175)
  Luxoft (131)
  PKO BP (380)
  KPMG (38)
  Orange (22)
  IKEA (7)
  Budimex (21)

  Rekrutują z Praca.pl