Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Radca prawny

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Olsztyn

210 dni temu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 39132

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 stres związany z działaniem pod presją czasu,
 dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
 możliwość pracy w godzinach nadliczbowych,
 obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
- praca 8 godzin na dobę w pięciodniowym tygodniu pracy (od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30-8:15-15:30-16:15),
- praca w nadgodzinach,
- szkolenia i wyjazdy służbowe na terenie oraz poza województwo warmińsk

Zakres zadań

 • udzielanie porad prawnych i wydawanie opinii prawnych oraz interpretowanie obowiązujących przepisów prawnych,
 • występowanie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przed sądami powszechnymi, w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz organami administracji publicznej,
 • współpraca z komórkami Oddziału w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawno-administracyjnych w tym w przygotowywaniu przez nie decyzji (postanowień) administracyjnych oraz odwołań (zażaleń) w celu prawidłowej realizacji powierzonych zadań,
 • sprawdzanie pod względem formalno-prawnym projekty umów, zarządzeń, pełnomocnictw, oraz innych wystąpień a także opracowuje ich teksty o charakterze nietypowym,
 • współpraca przy rozstrzyganiu skarg i wniosków kierowanych do merytorycznych komórek organizacyjnych Oddziału,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w zawodzie radcy prawnego
 • ukończona aplikacja radcowska,
 • wpis na listę radców prawnych,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu działalności Oddziału,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność reprezentowania jednostki na zewnątrz

Poznaj stanowisko: Radca Prawny

Radca prawny – prawnik, który udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami i urzędami. Do jego obowiązków należy: udzielanie organom jednostki organizacyjnej (podmiotowi gospodarczemu) opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, występowanie w charakterze pełnomocnika jednostki organizacyjnej (podmiotu gospodarczego) w ...
Radca Prawny Praca Radca Prawny

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (719)
Wałbrzych (58)
Legnica (105)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (280)
Toruń (154)
Lubelskie:
Lublin (259)
Chełm (42)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (825)
Tarnów (75)
Nowy Sącz (84)
Mazowieckie:
Warszawa (2112)
Radom (163)
Płock (99)
Opolskie:
Opole (256)
Nysa (68)
Podkarpackie:
Rzeszów (175)
Przemyśl (48)
Podlaskie:
Białystok (169)
Suwałki (40)
Łomża (31)
Pomorskie:
Gdańsk (559)
Gdynia (305)
Słupsk (88)
Śląskie:
Katowice (696)
Częstochowa (162)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (201)
Elbląg (103)
Ełk (52)
Wielkopolskie:
Poznań (630)
Kalisz (72)
Konin (82)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (362)
Koszalin (116)
Kołobrzeg (44)
Auchan (158)
Tesco (157)
Inditex (33)
Leroy Merlin (127)
Bricoman (7)
STRABAG (20)
ABB (36)
Accenture (83)
Carrefour (149)
PKO BP (311)
PwC (20)
KPMG (35)
Orange (54)
IKEA (47)
Budimex (23)

Rekrutują z Praca.pl